הוועדה המחוזית דרום הפקידה להתנגדויות תכנית מפורטת למתחם מגורים תעסוקה ומסחר על המגרש בו שוכן מבנה מועצת הפועלים של באר שבע, אשר בבעלות "חברת העובדים".
התכנית תאפשר עיבוי משמעותי של הזכויות על מנת לאפשר הקמה של שני מגדלי מגורים עם חזית מסחרית על שד' רגר, ומבנה משרדים עם חזית מסחרית וציבורית על רחוב התקווה.
תכנית למתחם מועצת הפועלים בבש בתכנון מרש אדריכלים | הדמיה: מרש אדריכליםתכנית למתחם מועצת הפועלים בבש בתכנון מרש אדריכלים | הדמיה: מרש אדריכלים
תכנית למתחם מועצת הפועלים בבש בתכנון מרש אדריכלים | הדמיה: מרש אדריכלים
(תכנית למתחם מועצת הפועלים בבש בתכנון מרש אדריכלים | הדמיה: מרש אדריכלים)
המרכז האזרחי של באר שבע, אשר מהווה מרכז עסקים ראשי וכולל גם משרדי עירייה וממשלה, הופך בשנים האחרונות למעורב שימושים ומכיל גם מגורים. המתחם של חברת העובדים יכיל מגורים שיבנו את שדרת רגר המתחדשת בימים אלה, חזית מסחרית מלווה רחוב, ובעורף, על בסיס מדרחוב התקווה המחבר את תחנת הרכבת עם העירייה, מבנה משרדים בן 7 קומות שיכיל גם חזית מסחרית ו-3 כיתות גן ילדים.
לדברי האדריכל רם מרש, עורך התכנית, "המתחם מהווה המשך למגמה הקיימת במרכז העירוני של באר שבע, ברוח תכנית המתאר החדשה המעודדת עירוב שימושים. הפרויקט נותן דגש רב למפלס הרחובות תוך קישוריות להולכי רגל בין שד' רגר לרחוב התקווה באופן שמירב פתרונות החניה יהיו תת קרקעיים.
"התכנית מכילה שלביות שתאפשר הקמה ופינוי של המבנים הקיימים במגרש באופן מודולרי. אין ספק שמיקום המגרש, התמהיל ומגוון השימושים יהפכו אותו לאטרקטיבי במיוחד, ויהוו חוליה חשובה בהתפתחות העתידית של המרכז האזרחי".