פזורה בדואית בנגב. צילום: הרצל יוסףפזורה בדואית בנגב. צילום: הרצל יוסף
פזורה בדואית בנגב. צילום: הרצל יוסף
(פזורה בדואית בנגב. צילום: הרצל יוסף)
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה היום (רביעי) להפקדה תוכנית להקמת יישוב בדואי חדש, שיישתייך למועצה האזורית רמת נגב. היישוב החדש, שייקרא "עבדה", מיועד עבור הפזורה הבדואית החיה באזור.
"עבדה", שיחליף את התוכנית הקודמת ברמת ציפורים, יוקם לא רחוק ממדרשת בן גוריון ושרידי העיר הנבטית הקדומה עבדת. על פי התכנית היישוב יכלול כ-500 יחידות דיור וישתרע על פני שטח של כ-1,500 דונם.
לצד "עבדה" יוקמו שלושה מוקדי תיירות מדברית וחקלאות. התוכנית הוכנה בשיתוף המועצה אזורית רמת הנגב, שלראשונה תקלוט יישוב בדואי, והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
בהחלטת המועצה הארצית נכתב כי "השינוי יאפשר פוטנציאל מימוש גבוה יותר לאור ריכוז גדול של פזורה המתגוררת במקום ולאור קיומם של שירותים בתחומו, הכוללים בית ספר יסודי ומרפאה, לרבות דרך גישה אליהם".
מנכ"ל רשות הבדואים, יאיר מעיין, אמר כי "זהו יום חג לאוכלוסייה הבדואית בנגב. רשות הבדואים פועלת בכל המישורים לצמצם את הפערים בין האזרחים הבדואים לכלל החברה הישראלית בכל המישורים, הן בתחום החינוך והתעסוקה והן בתחום פיתוח היישובים וההסדרה".
לאחר הפקדת התכנית, צפויה ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים במנהל התכנון לדון בהתנגדויות לתוכנית, במידה ויוגשו כאלה.