תאגיד 'מי שבע' הודיע כי הרחיב השקעותיו לנוכח הקמת שכונות חדשות בבאר שבע ואופקים במסגרת הסכמי הגג.
במהלך החציון הראשון של השנה השקיע התאגיד כ-38 מיליון שקלים בפרויקטים שונים לפיתוח, לשדרוג ולשיקום תשתיות מים וביוב ברחבי הערים הללו.
שכונת סיגליות באר שבע. צילום: הרצל יוסףשכונת סיגליות באר שבע. צילום: הרצל יוסף
שכונת סיגליות באר שבע. צילום: הרצל יוסף
(שכונת סיגליות באר שבע. צילום: הרצל יוסף)
בין השאר, במהלך תקופה זו התאגיד השתתף בפיתוח תשתיות בחמש שכונות חדשות הנבנות כחלק מהסכמי הגג שנחתמו עם המדינה: בתפעולו של מתקן טיהור השפכים בשדה תימן, ובשיקום ושדרוג צנרות מים וביוב בשכונות וותיקות.
בחציון הראשון של שנת 2019 הסתיים פיתוח תשתיות בשכונת החדשה סיגליות בבאר-שבע, כמו כן, שוקמו ושודרגו תשתיות מים וביוב ברחבי העיר בין היתר בפארק הסופרים, באזור הקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן גוריון, ברחובות יוחנן בן זכאי ובזל ובגולטיים.
בין הפיתוח ושדרוג התשתיות נכללות השכונות החדשות במסגרת הסכמי הגג ואלו הן:שכונת הפארק וקריית גנים בבאר-שבע ושכונות נוח והפארק באופקים. במסגרת היערכות התאגיד לתפעולו ואחזקתו התקינה של מכון טיהור השפכים הממוקם בשדה תימן, השקיע התאגיד כ-13 מיליון שקלים.
המכון מטהר כ-45 אלף מ"ק של שפכים ביום המגיעים מתחנות שאיבת הביוב בבאר-שבע, אופקים, תל שבע, שגב שלום, משמר הנגב ואשל הנשיא. התהליך הביולוגי שמבוצע במכון הוא חלק חשוב בהכשרתם של השפכים לטובת השקיה חקלאית והשקיית גינות עירוניות.מנכ"ל 'מי שבע', מריו לובטקין, מדבר על תהליך הגדילה של באר-שבע ואופקים ובהתאם התאגיד פועל לפיתוח ושדרוג תשתיות:"התאגיד רואה את שביעות רצון התושבים בעדיפות עליונה", אמר.