התקציב לא עובר - המועצה בסכנת פיזור: למרות שמשרד הפנים נתן ארכה לאישור תקציב עיריית רהט לשנת 2019, שוב נכשל ניסיון לאשר את התקציב השבוע, ומתרבים הסיכויים כי המועצה תפוזר ותמונה וועדה קרואה.
למעשה, מתחילת השנה, כל הניסיונות לאשר את התקציב כשלו בשל מאבקים בין חמולות וקבוצות שגורם גם לשיתוק עבודת המועצה. משרד הפנים נתן ארכה עד 30 לספטמבר שהוא המועד הסופי לאישור התקציב, ואם עד אז לא יהיה רוב לאישורו, המועצה תפוזר באופן אוטומטי.
ראש העירייה, פאיז אבו סהיאבן, שעבר שימוע במשרד הפנים ביחד עם חברי המועצה, עוד מאמין שהחברים יתעשתו ובסופו של תהליך יאשרו את התקציב:"אני קורא לחברים לגלות אחריות", אומר אבו סהייאבן, "צריך לראות את האינטרס של התושבים, חבל שמאבקים של חברים שקשרו את עצמם בכל מיני חוזים והסכמים יפגעו בסוף בתושבים".