חניית נכים. אילוסטרציה: freepikחניית נכים. אילוסטרציה: freepik
חניית נכים. אילוסטרציה: freepik
(חניית נכים. אילוסטרציה: freepik)
בית המשפט הרשיע לאחרונה נהג שחנה במרווח שבין שתי חניות נכים במתחם בית החולים סורוקה בבאר שבע ובכך מנע גישה לרכבי הנכים שעמדו שם. הנהג ערער על הדו"ח שקיבל, ערער לבית המשפט ושם קיבל בסופו של דבר קנס גבוה יותר מהדו"ח המקורי.
"נכנסתי באופן יזום לבית החולים סורוקה", תיארה פקחית החנייה, "כדי לבדוק עבירות של חנייה לנכים. המיקום היה ליד מיון יולדות. כשבדקתי את מספר הרכב לא היה תו נכה במערכת, כמובן בדקתי בחלון ולא היה בחלון, מדובר בחנייה המיועדת רק לנכים במקום הזה, ולכן רשמתי את הקנס". הקנס המקורי, על פי פרוטוקול הדיון בבית המשפט, עמד על 1,000 ש"ח.
מנגד טען הנהג כי במקום שהעמיד את רכבו לא הוצב תמרור ולא היה סימון על הקרקע: "אם המחוקק היה רוצה להגיד שאסור לי לחנות, אז הוא היה שם עוד תמרור שאסור לי".
עוד הוסיף וטען הנהג כי "לא הייתה לי שום כוונה לחנות וראיתי מקום חנייה פנוי ללא כל תמרור חנייה של נכה. לא הייתה לי שום כוונה להפריע לכל נכה, יש לי ילדה נכה בבית. אם בית המשפט טוען כי לפי דבריו אני כן עברתי עבירה, אז אני חושב שעברתי אותה בתום לב, לא בכוונה, ללא ידיעת החוק, ואני מצטער אם אכן טעיתי".
אולם השופט חיים פס לא התרשם מטיעוני הנהג: "פרשנותו של הנאשם לפיה בין שני התמרורים לא מסומן דבר ועל כן מותר לחנות שם, היא פרשנות הנוגדת את תכלית החוק ומשוללת כל יסוד. ברור כי כאשר מסומנים ברצף מספר מקומות חנייה לנכים, ובייחוד לנכים משותקי רגליים, אין הדבר מתיר לחנות ברווח המצומצם שנותר במקומות החניה, שכן ברור כי יש להשאיר מרווח לטובת הוצאת כסאות גלגלים ומעלון"
בסופו של דיון פסק השופט כי על הנהג לשלם קנס כספי בסך 1,500 ש"ח, גבוה מסכום הקנס המקורי.