סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע המשתייכים לתנועה הימנית 'אם תרצו' טוענים שהם זוכים ליחס מפלה מצד מרצים על רקע זיהויים עם עמדותיה הפוליטיות של התנועה. ביום חמישי שלפני האחרון הוצא ג'ואל כהן, סטודנט במחלקה לפוליטיקה וממשל, משיעור מבוא למחשבה מדינית, כאשר לגבי נסיבות הוצאתו חלוקות הדעות.
פרשת אם-תרצו: זהירות, פשיזם אם תרצו: בל"ד התחכמו, והרצו על הנכבה באוניברסיטה כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet
"כעשרים דקות לאחר תחילת השיעור ביקשה מאיתנו המתרגלת לומר משהו שמייצג אותנו, ואני הזדהיתי כחבר בתנועת 'אם תרצו'" סיפר כהן. "המתרגלת דרשה ממני לסגור את המחשב בטון לא מכובד לאחר שנחשפה להשתייכותי הפוליטית. לאחר שהבהרתי לה כי אני עוקב אחר החומר הנלמד באמצעות טקסט באנגלית, שזו שפת האם שלי שיש לי במחשב, היא טענה כלפיי שאני הופך את מצבי לגרוע יותר, ומבחינתה אני לא בכיתה. עזבתי את הכיתה פגוע והמום ממה שהתרחש במוסד אשר עומד על נורמות פלורליסטיות וחופש ביטוי".
"אירועים דומים", סיפר לנו עמיחי תמיר, רכז תא 'אם תרצו' באוניברסיטה, "מתרחשים לא מעט בין כותלי האוניברסיטה. יש לנו תחושה של שלילת דעותינו על רקע השתייכותנו הפוליטית. זה בולט בעיקר במחלקה לפוליטיקה וממשל. יש התנכלות לסטודנטים על רקע עמדותיהם הפוליטיות. קשה לנו להביע את עמדותינו בשיעורים. פשוט סימנו אותנו".
ראש תנועת 'אם תרצו', ד"ר רונן שובל, טוען: "על שר החינוך להתערב מיד ולהגן על סטודנטים ישראלים מרדיפה פוליטית אנטי ציונית האסורה על פי חוק ועל פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה".
בתגובה נמסר מהאוניברסיטה כי "לטענותיו של הסטודנט כי הורחק מהשיעור בשל דעותיו הפוליטיות אין כל אחיזה במציאות. הסטודנט התבקש על ידי המתרגלת לעזוב את הכיתה בשל התנהגות חריגה ובלתי הולמת, שאינה תואמת את הסיליבוס של הקורס בשיעור, ושבעקבותיה הוגשה נגדו תלונה למזכיר האקדמי של האוניברסיטה על מנת שיעמידו בפני ועדת משמעת".
"מעבר לאי קיום החובות והנהלים להשתתפות בשיעור", אמרו באוניברסיטה, "כפי שכתובים בסיליבוס, הסטודנט הפריע למהלך השיעור, צילם בניגוד להוראות, התחצף למתרגלת, צעק עליה מול סטודנטים אחרים, ואף יצא ונכנס מהתירגול תוך שהוא מפריע למהלך התקין של השיעור. הסטודנט מעולם לא פנה למתרגלת והציג את העובדה שהוא מתקשה בכתיבה בשפה העברית, ושהוא נדרש להשתמש במחשב במהלך השיעור. אם היה דואג לטפל בנושא בשיעור הראשון, אי הנעימות היתה נמנעת ממנו".
באשר לטענות על יחס מפלה, ציין דובר האוניברסיטה, אמיר רוזנבליט, כי "איננו מכירים טענות מהסוג הזה, ואיננו מגיבים על האשמות ערטילאיות שאין להן אחיזה במציאות. במידה שלסטודנטים כאלה או אחרים יש טענות מהסוג הזה, הם מוזמנים להפנות אותן לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה".