נקודת אור לתושבי שכונת נחל בקע בבאר שבע, שסובלים בשנים האחרונות משלל בעיות: כ-80 טון אסבסט פונו על ידי העיריה מאתר המגורונים לשעבר, הסמוך לשכונת נחל בקע.
בשכונה הביעו שביעות רצון מפעילות העיריה, אך תושבים רבים ציינו שהם מחכים לרגע בו נציגי העיריה גם יכנסו לשכונה ויבצעו שלל עבודות שדרוג מתבקשות.
בעיריה ציינו שפינוי הפסולת נעשה לאחר שנים רבות בהן נמנעו הרשויות, הן העיריה והן משרדי הממשלה, לפעול בנושא. הפינוי נעשה בליווי נציגי המשרד להגנת הסביבה, כמו גם מצד גורמי מקצוע מהעיריה, אשר פיקחו על פעילות הקבלן לפינוי הפסולת המסוכנת. כל הליך הפינוי נעשה על חשבונה של העיריה.
בעיריה מציינים שמהלך זה מצטרף לתוכנית כוללת לשיפור איכות חיי התושבים ושיפור שכונת נחל בקע. התוכנית העתידית כוללת פיתוח שטחים ציבוריים, הקמת פארק כושר, נטיעת עצים, הגברת תחושת הביטחון בשכונה תוך פעילות משותפת של העיריה והמשטרה, פעילות קהילתית ועבודות תשתית נוספות.
בעיריה הזכירו השבוע שבצו הארנונה לשנת 2011 כללה העיריה שינוי בסיווג הארנונה לשכונת נחל בקע, שבו תיקנה עיוות היסטורי והשוותה את סיוג השכונה לשאר השכונות בעיר, תוך שהיא מבקשת להוזיל את הארנונה.
"לאחר שנים של הזנחה וחוסר יחס מצד הרשויות, מאמצת העיריה את תושבי נחל בקע ופועלת באופן מסודר בתוכנית רב-שנתית לשיפור התשתיות בשכונה ולשיפור איכות חיי התושבים בה בתחומים מגוונים", אמר השבוע ראש העיריה, רוביק דנילוביץ'. "אנו מודים לתושבי השכונה על שיתוף הפעולה ועל הסבלנות, שכן מדובר בתוכנית יסודית ארוכת טווח".