מהי שיטת השכר המתאימה לעידוד מנהלי סניפים? על שאלה זו בדיוק ניסה לענות מחקרם של יוסי חדד, ברוך קרן ועפר ברקאי, מרצים וחוקרים במחלקה להנדסה תעשייה וניהול ב–SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. השלושה פיתחו מודל שיפורסם בכתב העט International Journal of Productivity and Performance Management, בהתבסס על מחקר שערכו.
המאמר מציג שיטת שכר עידוד רב גורמית ("בונוס") למנהלי סניפים. השיטה מבוססת על מתודולוגיית "ניתוח מעטפת נתונים" (Data Envelopment Analysis-DEA). שיטה זו לוקחת בחשבון גם את האזור בו מצוי הסניף לפני שהיא קובעת את שיטת העידוד.
לשיטה שלושה מרכיבים ייחודיים עיקריים המבדילים אותה משיטות קודמות לקביעת שכר עידוד למנהלים. המרכיב הראשון: קביעת קריטריונים אובייקטיבים לצד התחשבות בסניף הנבדק ובתקופה הנבחנת. החידוש השני: מציאת דרך להשוות ביצועי מנהלי סניפים בעלי מאפיינים אזוריים שונים. החידוש השלישי: דירוג הביצועים של המנהלים מתייחס גם לרמה ולמיומנות המקצועית שלהם.
כדי לתת ביטוי לגורמים האזוריים ולכישורים המקצועיים המשפיעים על ביצועי הסניפים הוגדרו שלושה סוגים של משתנים - תפעוליים, אזוריים ומשתנים המציינים את רמות המיומנות של מנהלי הסניפים.
התרומה הגדולה של המחקר טמונה בעיקר ביכולת לשפר את אופן התגמול למנהלים בדרגות שונות של סניפים אזוריים. החוקרים ציינו כי "בזכות שיפור המדדים והמשתנים ניתן יהיה לקבוע שכר עידוד ראוי גם לעובדים באזורים מרוחקים ובעלי מאפיינים דמוגרפיים ייחודיים כדוגמת הנגב".