ברחבי באר שבע מצויים מאות צוברי גז שהוטמנו ללא קבלת היתרי בנייה בשטחים ציבוריים ובבתים משותפים. מעבר לכך, במקומות רבים שוררת הזנחה ליד הצוברים - ודי בגפרור קטן כדי לגרום לשריפת ענק.
רבים מהתושבים המתגוררים בסמוך לאותם צוברים חוששים מהליקויים. "אני לא מבין למה מחכים, שיקרה אסון?", אמר תושב העיר בדאגה.
השימוש ההולך וגובר בצוברי גז תת־קרקעיים במקום מיכלי הגז המטלטלים (בלונים) מעלה מטבע הדברים את שאלות הפיקוח והבטיחות.
בעיריה מודעים למצב הנפיץ, אולם עד כמה שזה יישמע מפתיע, לרשות המקומית אין נתון מדויק אודות כמות צוברי הגז שהוטמנו ברחבי העיר, ואין לה מידע על כמות הצוברים שיש להם היתר.
מוקד משיכה לילדים צובר גז הוא מיכל תת־קרקעי המוטמן בחצרות בניינים משותפים ובמקומות ציבוריים. צובר שטמון בחצר בניינים משותפים מכיל בין חצי טון לשלושה טון גז בישול. אין צורך להרחיב על ההשלכות החמורות שיכולות להיות בהעדר פיקוח הדוק בנושא צוברי הגז.
על פי ההערכות, בבאר שבע מותקנים ומוטמנים כ־1,200 צוברי גז, והמגמה היא להרחיב את השימוש בצוברים, שלדעת מומחים בטוחים מאוד. אלא ששאלת תחזוקתם של צוברי הגז היא שאלה מהותית. מהמראה שנגלה בשטח בסיור שנערך בשבוע שעבר ניתן לגלות שהנושא הבטיחותי מעורר דאגה.
לפני כמה שנים התקבלה בלשכת מבקר העיריה פנייה אנונימית שעניינה הפניית תשומת הלב בעניין צוברי הגז - הרגישות הציבורית וחשיבות הפיקוח הנדרש. פנייה זו גרמה למבקר לבחון את הנושא.
בשנת 2008 התריע מבקר עיריית באר שבע, אבי פוגל, כי "רובם המכריע של צוברי הגז בבאר שבע הותקנו והוטמנו ללא קבלת היתר בנייה". יצוין, כי על פי תקנות התכנון והבנייה, צובר גז חייב היתר בנייה.
צובר גז - סביבה דליקה במיוחד (צילום: הרצל יוסף)
בדו"ח המבקר מצוין כי אין בקרב הציבור מודעות מספקת לסכנות הנשקפות ממצבורי הגז הגדולים למדי המוטמנים בסמוך לדירות מגוריהם. יתרה מזו, כך קובע המבקר, סכנה נשקפת לא רק לדיירים אלא גם לעוברי אורח תמימים, שכלל אינם מודעים לעובדה כי מצבורי גז מצויים בסמוך למדרכה המשמשת את כלל הציבור, זאת באם לא נשמרים כללי בטיחות הולמים של אותם מתקנים.
בדו"ח גם מצוין שיש הבדל בין בנייה חדשה לבין מבנים קיימים. בבנייה רוויה חדשה יש הקפדה מצד הגורמים באגף ההנדסה של העיריה על סימון מקום צובר הגז בהיתר הבנייה, אלא שבבנייה הישנה הבעיה גדולה יותר. המבקר גם מציין כי ב־30 השנים האחרונות הותקנו/הוטמנו צוברי גז רבים בעיר, אולם לעיריה אין נתונים על פריסת רוב צוברי הגז ברחבי העיר.
מבקר העיריה ממליץ שאגף ההנדסה לגבש מדיניות ודרכי פעולה לגבי אופן הטיפול במאות צוברי הגז שהותקנו במהלך עשרות השנים האחרונות ברחבי העיר, ללא היתר בנייה מהעיריה.
המבקר ממליץ שאגף ההנדסה יפעל כמיטב יכולתו ובמסגרת אפשרויות כוח האדם שיהיה לו לאתר באופן שיטתי את כל צוברי הגז ברחבי העיר, מעבר ובנוסף למידע שיושג מחברות הגז עצמן, עם כל הקושי והמעמסה שהנושא מטיל. "ההיבט הבטיחותי אקוטי ביותר והנושא מחייב טיפול", ציין המבקר בדו"ח.
בסיור שערכנו בשבוע שעבר בכמה שכונות בעיר מצאנו שמכסי צוברי הגז ללא מנעולים, ובמקרה הטוב הם סגורים באמצעות אזיקון מפלסטיק בלבד. בסביבת חלק מהצוברים גדלים עשבי בר וצמחיית פרא, דבר שעלול לגרום להתפשטות שריפה במהירות.
דיירים בשכונה ד' הביעו את חששותיהם מפני הסכנות שנשקפות להם מהמיכלים הפרוצים שמותקנים ללא היתר. "משחקים פה ילדים קטנים, וזה מסוכן שהמיכלים לא מגודרים", אמרה תושבת השכונה. "לכל אחד יש גישה אל הצוברים, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה ככה כבר שנים ולא מהיום, אבל אף אחד לא עושה כלום".
ברוב המקומות בהם ביקרנו מצאנו שצוברי גז אינם מגודרים והגישה אליהם חופשית. צוברי הגז למעשה חשופים לכל דיכפין, ומרביתם נמצאים בסביבה מוזנחת שלא תורמת לרמת הבטיחות.
נגיש לכל הגז הפחמימני המעובה (גפ"מ), המוכר יותר בשמו כגז הבישול, משמש צרכנים רבים. בין היתר, הוא משמש לבישול ולחימום, והוא מופק מנפט גולמי שהשימוש בו נמצא במגמת עלייה.
השימוש בצוברי גז תת־קרקעיים במקום מיכלי הגז המטלטלים (בלוני גז) הולך ומתרחב. בדו"ח מבקר העיריה צוין שהמגמה של מעבר מבלוני גז הביתיים לצוברי גז תת־קרקעיים הינו תהליך רצוי שתוצאתו היא בין היתר שיפור הבטיחות. יחד עם זה, המבקר הדגיש כי במידה שצוברי הגז הללו אינם מותקנים באופן בטיחותי בהתאם לתקנים - הדבר עלול לגרום לפריצת גז החוצה, לסכנת חיים מיידית ולנזק עצום.
במקומות רבים בבאר שבע מצבורי הגז נגישים מאוד, והדברים אמורים בעיקר בבניינים משותפים. התופעה הזו מוכרת היטב לגורמים ברשות המקומית, ולא רק מהדו"חות של מבקר העיריה אלא גם מהמ