אמנם הבחירות למועצת עיריית באר שבע תמו לפני שלושה שבועות, אולם נותרו ספיחים שודאי עוד נשמע עליהם, כאשר אחד המתמודדים טוען כי קיים חשד לזיופים.
בחירות בירושלים. צילום: יואב דודקביץ'בחירות בירושלים. צילום: יואב דודקביץ'
בחירות בירושלים. צילום: יואב דודקביץ'
(בחירות בירושלים. צילום: יואב דודקביץ')
הרב נחום קרליץ, שהתמודד בראשות רשימת 'דרכי נועם' למועצה, דרש לעיין במסמכים ולתעד אותם באמצעות הטלפון הנייד, משלא נענה, פנה לערכאות משפטיות. בעקבות פנייתו בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע בראשות השופטת חני סלוצקי, הורה לאפשר לקרליץ לעיין במסמכים כולל אפשרות לצלם אותם באמצעות הטלפון הנייד וחייב את משרד הפנים בהוצאות העתירה בסך 2,500 שקלים.
בפני בית המשפט הונחה העתירה של קרליץ נגד החלטת מנהל הבחירות, שמנעה לטענתו את זכות העיון בחומר הבחירות והגביל את העיון ואת תיעודו באופן שמסכל את מטרת העיון. קרליץ ביקש מבית המשפט לבטל את החלטת מנהל הבחירות וכן להורות לו להעמיד באופן מיידי את הפרוטוקולים ונספחיהם של כל הקלפיות בבאר שבע לצורך עיון בהם, וזאת כאשר הדבר ייעשה ללא התניות.
קרליץ חוזר וטוען, כי לאור תוצאות הבחירות, בהן קיבל 541 קולות, ו"החשש לזיופים חמורים" בגינם, הגיש תלונה במשטרה ופנה במקביל למנהל הבחירות בבקשה לעיין במסמכי הבחירות.
מנגד, טענו במשרד הפנים, כי סעיף החוק האמור (סעיף 96) הוא ברור ומקנה זכות "עיון" וכן זכות "צילום" מאותם המסמכים, תמורת תשלום (הצילום נעשה על ידי מנהל הבחירות או מי מטעמו) וכי המחוקק אינו מאפשר תיעוד חזותי בדרך אחרת ועל כן לטענת משרד הפנים דין על העתירה להידחות.
באשר לאפשרות צילום המסמכים על ידי מנהל הבחירות או מי מטעמו, טען קרליץ, כי מנהל הבחירות דורש 2.5 שקלים בעבור כל דף והדבר מסתכם בעשרות אלפי שקלים, סכום שאינו סביר, אינו פרקטי, אינו יעיל ואינו הגיוני. דרישה כזו, לטענת קרליץ, יש בה כדי לסכל את הערעור ולהסתיר את הליקויים שעלולים להתגלות.
הרב נחום קרליץ. צילום: אסף חודרוב (גיליון 18.09.18)הרב נחום קרליץ. צילום: אסף חודרוב (גיליון 18.09.18)
הרב נחום קרליץ. צילום: אסף חודרוב (גיליון 18.09.18)
(הרב נחום קרליץ. צילום: אסף חודרוב (גיליון 18.09.18))
השופטת סלוצקי קבעה בהחלטתה, כי אין מחלוקת בין הצדדים כי קרליץ רשאי לעיין במסמכים המבוקשים של הקלפיות בבאר שבע, וכי המחלוקת נוגעת לשאלת הפרשנות של זכות העיון. טענתו של קרליץ שזכות העיון כוללת את זכותו לתעד את המסמכים באמצעות מצלמה או מכשיר הטלפון הנייד התקבלה.
השופטת סלוצקי אף מתחה ביקורת על מנהל הבחירות וקבעה כי אין כל רלוונטיות להיות קרליץ מתמודד בבחירות ואף לא למספר הקולות שקיבל, ולא היה מקום לטענת המשיב (מנהל הבחירות, י.ל) כי העותר עסוק ב "מסע דייג למציאת עילה", לכן החליטה כי החלטת מנהל הבחירות אינה סבירה ויש לבטלה.
נחום קרליץ הודיע כי יעיין במסמכי הבחירות ויתעד אותם כפי שקבע בית המשפט: "זה ניצחון ראשון שלי ואמשיך עד לגילוי האמת".