ברחבי הנגב ישנם מאגרי מים רבים אשר אינם מגודרים ויוצרים סכנה אמיתית לעוברי אורח המתקרבים לאזור. כעת דורשת האגודה לזכויות האזרח לגדר את מאגרי השפכים בתחום המוניציפלי של עיריית דימונה. "הם מהווים סכנת חיים לתושבים המתגוררים בכפרים שמסביב", טוענים באגודה.
1 צפייה בגלריה
ילדים בקרבת מאגר מים באזור דימונה
ילדים בקרבת מאגר מים באזור דימונה
ילדים בקרבת מאגר מים באזור דימונה
(צילום: קאיד אלהוואשלה)
קראו גם:
הסכנה המיידית היא בעיקר לילדי ותושבי הכפרים הבלתי מוכרים המסתובבים באזור. האגודה לזכויות האזרח ביחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ארגון שתיל, עמותת 'במקום' ופורום דו־קיום בנגב לשוויון אזרחי, פנו לעיריית דימונה, לחברת "קולחי הנגב" ולרשות הממשלתית למים וביוב, והתריעו בפני הסכנות הנשקפות מאי גידור המאגרים החשופים.
"אי גידור המאגרים, לרבות בריכות החמצון/הביוב, מהווה סכנת חיים אמיתית לתושבים המתגוררים בכפרים שמסביב, ובכללם הכפר קסר אלסר, ומסכן את חיי הילדים שיש להם גישה ישירה אל הבריכות ונמצאים בסכנת טביעה", הזהירו.
לטענת גורמים באגודה לזכויות האזרח, הגידור שהיה מסביב לבריכות החמצון וביוב של קולחי הנגב, הלך ונעלם עם השנים, דבר שיצר גישה ישירה לבריכות לתושבי הכפרים הקרובים, במה שהפך את המקום ליעד אטרקטיבי במיוחד עבור ילדים מהסביבה. האגודה לזכויות האזרח מציינת בפנייתה לעיריית דימונה כי פקודת העיריות מסדירה בין היתר את סמכויות העירייה בתחומים כמו בריאות, שלום ובטיחות הציבור, וקובעת על העירייה לנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ולדאוג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים ולפעול להסרתם. "האחריות למצב המסוכן השורר כיום בשל אי גידור בריכות החמצון/הביוב, מוטלת על כתפי העירייה, חברת קולחי הנגב כמו גם הרשות הממשלתית למים וביוב", טוענת האגודה לזכויות האזרח.
מעיריית דימונה נמסר: "האגודה לזכויות האזרח פנתה לא רק לראש עיריית דימונה בני ביטון אלא גם לעוד מספר רשויות. מי שמטפל בסוגיה הזו מול כל תאגידי המים הוא שי חג'ג', יושב ראש המועצות האזוריות במרכז השלטון המקומי. הוסכם עם תאגידי המים כי כל מאגרי השפכים בכל הנגב יגודרו תוך מספר חודשים לשביעות רצון כולם".
מיושב ראש המועצות האזוריות שי חג'ג' נמסר: "אייל בלום, מנכ״ל חברת ״מושבי הנגב״ שמשתמשת במי המאגר להשקיית חקלאות, מוסר כי בימים אלה אנו נמצאים בהליך הסדרה למאגר, בשיתוף פעולה עם עיריית דימונה".
כל העדכונים - חדשות באר שבע והנגב