רשות מקרקעי ישראל, באמצעות פרקליטות מחוז דרום, הגישה בימים אלה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, עתירה כנגד עיריית דימונה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר, בגין הפקעת קרקע, שביצעה, כך לטענת רשות מקרקעי ישראל, עיריית דימונה.
2 צפייה בגלריה
אתר הטמנה
אתר הטמנה
אתר הטמנה
(צילום אילוסטרציה: הרצל יוסף)

מהעתירה, שהוגשה על ידי עו"ד טל שטיין מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי לפני כעשור ביקשה עיריית דימונה מרשות מקרקעי ישראל להקצות לה מקרקעין לצורך הקמת מטמנה בתחום בורות החציבה "מחצבות יצחקי".
תחילה ביקשה העירייה להקצות לה 360 דונם, אך בשל ערך הקרקע הגבוה, צמצמה את בקשתה לשטח של כ־20 דונם. לאור האמור נחתם בין רשות מקרקעי ישראל לעיריית דימונה חוזה הרשאה שאושר במהלך שנת 2014, במסגרתו הוקצו 20 דונם מהשטח לטובת מטמנה. מדו"חות פיקוח, שנערכו ביחס לחוזה ההרשא, עלה כי העירייה הפרה את החוזה ופעלה בניגוד להנחיות המחייבות של המשרד להגנת הסביבה.
בין היתר, כך נטען בעתירה, חרגה עיריית דימונה משטח המקרקעין, הרחיבה את בורות ההטמנה, הטמינה פסולת בבור נוסף שאינו נכלל בחוזה, קלטה פסולת שמקורה מחוץ לתחומי הרשות המקומית, והטמינה גם פסולת ביתית ולא רק פסולת יבשה.
לאחר מספר ישיבות שהתקיימו בין הצדדים בנושא, ביקשה עיריית דימונה, כך נטען בעתירה, כי רשות מקרקעי ישראל תפעל לתיקון חוזה ההרשאה, כך שיכלול את כל שטח המטמנה. לאור האמור, פנתה רשות מקרקעי ישראל לשמאי לצורך קבלת הערכת שווי לכלל המטמנה.
לאחר השגה שהגישה עיריית דימונה על גובה התשלום, הסכימו הצדדים להפחית את גובה התשלום בתמורה לצמצום נפח הפסולת שתוטמן באתר.

2 צפייה בגלריה
אתר פסולת פיראטי
אתר פסולת פיראטי
אתר פסולת פיראטי
(צילום המחשה: ארכיון דוברות המשטרה)

קראו גם:

בהתאם לבקשת העירייה לקדם עסקת הקצאה נוהל שיח ארוך, במסגרתו רשות מקרקעי ישראל, כך על פי לשון העתירה, פעלה לאשר עסקה בפטור ממכרז. זאת, הגם שהתברר כי חלק מהפעילות שהעירייה מבצעת במקרקעין היא פעילות שאינה אך לצרכי ציבור.
על פי הנטען בעתירה, אושרה עסקת הקצאה, לבקשת העירייה, על ידי הגורמים המוסמכים ואף נשלח מפרט כספי שנחתם על ידי העירייה. תוך כדי שיח באשר לערכה הכספי של ההקצאה, כך נטען בעתירה, פעלו העירייה והוועדה המקומית והפקיעו את המקרקעין, ולאחר מעשה עדכנו את רשות מקרקעי ישראל באשר להפקעה.
בסמוך לאחר מכן פנתה רשות מקרקעי ישראל לעיריית דימונה בדרישה לביטול ההפקעה, שנעשתה שלא בהתאם לקריטריונים, זאת מכיוון שהקרקע אינה משמשת במלואה לצרכי הציבור.
במענה לפנייה ציינה העירייה כי המטמנה כולה משרתת מטרות ציבוריות, בעוד השיקול המסחרי הינו זניח, ומכאן על העירייה לשלם עבור הקצאת המטמנה סכום סמלי של מיליון שקל. עוד צוין כי במידה שרשות מקרקעי ישראל יקבלו את הצעתם, העירייה תפעל לביטול ההפקעה.
הצדדים המשיכו לנהל משא ומתן עד לאחרונה, אולם ניסיונותיה של רשות מקרקעי ישראל להביא לפתרון מוסכם כשלו.
לאור זאת, לאחר שהניסיונות להסדרת הנושא לא צלחו, החליטה רשות מקרקעי ישראל להגיש את העתירה נגד עיריית דימונה ונגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול הפקעת המקרקעין ולהשיבם לבעלות המדינה.
מעיריית דימונה נמסר בתגובה כי "הנושא מצוי בהליך משפטי ולכן נגיב אך ורק בסיומו".