הדמיית בית החולים וקריית הביו טק | הדמייה באדיבות עיריית ב"שהדמיית בית החולים וקריית הביו טק | הדמייה באדיבות עיריית ב"ש
הדמיית בית החולים וקריית הביו טק | הדמייה באדיבות עיריית ב"ש
(הדמיית בית החולים וקריית הביו טק | הדמייה באדיבות עיריית ב"ש)
במסגרת פיתוח מטרופולין באר שבע והחלטת הממשלה על הקמת בית חולים חדש בדרום, אותר ונקבע מיקום מיטבי לבית החולים: בסמוך למחלף שרה, ממזרח לדרך 40.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעירייה, תתכנס השבוע (ד') ואמורה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית. משמעות הדבר, קידום התכנית לקראת יישומה בשטח.
התכנית מציעה שטח לבית חולים איחוד, הכולל בית חולים כללי ובתי חולים נושאיים: בית חולים לילדים, בית חולים שיקומי, בית חולים לבריאות הנפש ובית חולים גריאטרי. בסך הכל מדובר בכ- 2000 מיטות, כאשר סביב בית החולים יוצאו שימושים של תעסוקה ומוסדות ציבור בזיקה לבית החולים.
כמו כן התכנית מציעה, פיתוח המתאפיין בראיה חדשנית, הוליסטית ומתקדמת: שילוב מרכז רפואי מתקדם, שימושים רפואיים משלימים, תעסוקה ייעודית, מערכות תחבורה חדשניות, אקדמיה סינרגית ומענה אזרחי משלים של שירותי מלונאות וציבור שאינם מתחרים בשימושים הקיימים בעיר.
התכנית מקודמת על ידי רשות מקרקעי ישראל, עיריית באר שבע ומשרד הבריאות. הדיון בוועדה המקומית יתייחס גם לפתרון עקרוני לרשת הדרכים, חניונים ומחלפים באיזור בתאום עם מחלקת התנועה בעירייה.