פשרה פוליטית חריגה ברהט: ראש העירייה משלם מחיר אישי תמורת העברת התקציב וייצוב הקואליציה שלו. אבל האם לתקדים המוזר הזה יש תוקף משפטי?
פאיז אבו סהיבאן, ראש עיריית רהט. צילום: פרטיפאיז אבו סהיבאן, ראש עיריית רהט. צילום: פרטי
פאיז אבו סהיבאן, ראש עיריית רהט. צילום: פרטי
(פאיז אבו סהיבאן, ראש עיריית רהט. צילום: פרטי)
תקציב עיריית רהט לשנת 2019 עבר לאחר תלאות וייסורים, רק בפעם ה-11 שבה הוגש. אלא שמסתבר כי ההסכמה להעברת התקציב, כששוט פיזור המועצה ומינוי ועדה קרואה ריחף באוויר, לא הושגה בקלות.
על פי ההסכם בין הצדדים, ראש העירייה, פאיז אבו סהיבאן, הסכים לכהן 4 שנים מתוך כהונה בת 5 שנים, כאשר בשנה האחרונה לכהונתו יעביר את התפקיד לחבר המועצה עטא אבו מידע'ם, המשמש כראש סיעת 'אלנהדה ואלאחלאס' המונה שלושה חברי מועצה.
ההסכם שנחתם ערב העברת התקציב, שלא ברור אם יש לו תוקף משפטי, הינו חלק מהתניה להקים קואליציה רחבה בעירייה המונה 18 חברי מועצה. "ההסכם מדבר על כך שבשנה החמישית אני אפנה את מקומי לטובת עטא אבו מידע'ם שיכהן כראש עירייה", מודה אבו סהיבאן.
למה הסכמת לוותר?
"עשיתי זאת לטובת הקמת קואליציה ולטובת העיר והתושבים. ויתרתי על האגו שלי כדי שתהיה אחדות למען הציבור ושנוכל לעבוד ביחד".
מלבד ויתור על כהונה בשנה החמישית, אבו סהיבאן מינה 9 סגני ראש עירייה כחלק מההסכם, כאשר 6 מתוכם מחזיקים בתואר משנה לראש העירייה. יחד עם זאת, רק שני סגנים מתוך ה 9 יקבלו שכר.
בשלב זה, המועצה שוקדת על הכנת תקציב לשנת 2020, ולמרות ההסכמות יש הטוענים, כי נכונו עוד קשיים ומשברים והמבחנים האמיתיים עוד בדרך. וכמובן - משרד הפנים עוד יצטרך להכריע על ההסכם הפוליטי החריג הזה ומידת חוקיותו.