לאחר ששככה האש בכרמל וכובתה שריפת הענק, מגיעה הפנמת האסון. החל מהשבוע ילמדו אלפי תלמידים בבתי ספר בבאר שבע וברהט את מערכי הלימוד שהכינה החברה להגנת הטבע בעקבות השריפה בכרמל.
מערכי הלימוד יילמדו בעשרות כיתות במסגרת פרויקט סביבתי־חינוכי אותו מקיימת החברה להגנת הטבע במספר ערים בארץ. מערכי הלימוד יעסקו בהכרת החי והצומח בכרמל, בשיקום שריפות ובהסברים על האזור בו השתוללה האש.
לדברי חן פורטוגלי, המנהלת הארצית של החינוך הסביבתי בחברה להגנת הטבע, "לאור האסון הכבד שאירע בכרמל, פיתחנו מערכים שמטרתם לעבד עם התלמידים את הרגשות הקשים, החששות וסימני השאלה".
"במקביל" הסבירה ברצוננו "גם להקנות להם ידע על שריפות בשטחים פתוחים, הסיבות להיווצרותן והשלכותיהן בכל הרמות וכן כלים להתנהלות נכונה, הן למניעת שריפות בעתיד והן בסיוע לשיקום השטח הפגוע. התוכנית הזו היא פלטפורמה נהדרת ללמידת הנושא. אנו רואים זאת כשליחות לעסוק בזה".