זה נשמע אולי כמו חלום רחוק אך במשרדי האוצר והתחבורה בוחנים בימים אלה כדאיות של פרוייקט הקמת רכבת קלה או אוטובוסים רב מפרקיים בבאר שבע.
במסגרת הפרוייקט, אם יבוצע, יוכשרו שני צירים. האחד משכונת נווה זאב דרך שדרות רגר ועד לשכונה ד' ושכונת רמות. הציר השני יעבור בשכונת נווה מנחם ושכונה י"א דרך מרכז העיר וקריית הממשלה, ועד לאזור התעשייה בעמק שרה.
יש לציין כי התוכנית להקמת רכבת קלה בבאר שבע מופיעה בתוכנית המתאר העתידית של העיר. לפני כ-12 שנים אף נשלח צוות מיוחד מטעם העירייה לסיור לימודי בהולנד על מנת לבחון את הפרוייקט מקרוב. הבדיקה שנערכה אז העלתה, כי אין כדאיות כלכלית לפרוייקט בבאר שבע נוכח נפח הנוסעים הקטן יחסית באותם ימים בתחבורה הציבורית ולכן התוכנית הוקפאה.
על רקע הסכסוך בין אגף התקציבים באוצר לבין עיריית תל אביב סביב חלקה של המדינה במימון פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב עלה שוב נושא הקמת הרכבת הקלה בבאר שבע לדיון במשרד האוצר.
הודעת משרד האוצר הפתיעה את ראש עיריית באר שבע יעקב טרנר, שאמר כי "בניגוד לפרויקט דומה בתל אביב או בירושלים, בבאר שבע יהיה יותר קל. כאן לא צריך לפנות או להפקיע שטחים לאורך הצירים ולכן העלות תהיה נמוכה יותר".
ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי במסגרת ההכנות לתקציב המדינה לשנת 2009 נבחנות חלופות שונות, ובהן גם הקמת רכבת קלה בבאר שבע.