מצטיינים בחינוך. עשר חטיבות עליונות מבתי ספר תיכוניים ברחבי הנגב נבחרו על ידי משרד החינוך כמצטיינות ביותר בגין הישגיהן הערכיים, החברתיים, והלימודיים בשנת הלימודים תשפ"א.
1 צפייה בגלריה
המחשה
המחשה
המחשה
(צילום: shutterstock)
קראו גם >>
על פי רשימת 313 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה מכל רחבי הארץ, שמשרד החינוך פרסם ביום רביעי כמצטיינות ברמות השונות, עולה כי 52 מהן הן ממחוז הדרום. בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים וכן בהתאם לשיעור השיפור שחוללו אותם מוסדות חינוך.
בתי הספר המצטיינים ביותר (רמה 1) באזור הנגב הם :מקיף דרכא (נתיבות), תיכון דרכא (דימונה), אורט אלהואשלה (קסר א-סיר), מקיף אורט (ערד), בית הספר אלנג'אח (רהט), עמל רמות (באר-שבע), תיכון מקיף (אום בטין), מקיף טוביהו (באר-שבע), גימנסיה באר-שבע (באר-שבע) ואולפנת בני עקיבא 'חן במדבר' (באר-שבע).
בקטגוריית בתי הספר במערכת החינוך ההתיישבותי דורגו כמצטיינים ביותר התיכון האזורי מרחבים שבמועצה האזורית מרחבים, אולפנת צביה ומקיף דתי בנות שבמועצה האזורית שדות נגב.
לאור הצטיינותם יתוגמלו עובדי ההוראה שבבתי הספר המצטיינים ביותר בסכום של 8,443 שקל לכל עובד הוראה, וזאת בהתאם לסיכום שהושג בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".
עובדי הוראה, שמוסדות החינוך שלהם דורגו ברמה 2 בדרוג בתי הספר המצטיינים, יזכו לתגמול כספי של 6,332 שקל. עובדי הוראה במוסדות חינוך שדורגו ברמה 3 יזכו לתגמול של 4,221 שקל ואילו עובדי הוראה שמוסדות החינוך שלהם דורגו ברמה 4 בדרוג המצטיינים יזכו לתגמול כספי של 3,166 שקל.
"מתוך סך החטיבות העליונות", ציין רם זהבי, מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך, "52 הן ממחוז הדרום. הנתון הזה מצביע על שיפור מתמיד של בתי ספר משנה לשנה ביחס להישגיהם הקודמים. משמח לראות את הנתון הכללי במחוז, כמו גם הנתון המתייחס למוסדות חינוך בחברה הבדואית, אשר חוללו שינוי משמעותי עת הציבו לעצמם רף גבוה של ערכים ושל ציונים ועמדו בו".
לכל העדכונים - חדשות באר שבע והנגב