מיד עם פרוץ המלחמה, ניתנו הוראות מפיקוד העורף להישאר בסמיכות למרחב מוגן והלימודים בבתי הספר ובגנים בוטלו באזורים רבים. משרד החינוך ומשרד האוצר מגבשים מתווה, שיאפשר להחזיר להורים תשלומים ששולמו בגין הימים שבהם לא התקיימה הפעילות.
2 צפייה בגלריה
"לא ניתן לדרוש תשלום עבור תמורה שלא סופקה"
"לא ניתן לדרוש תשלום עבור תמורה שלא סופקה"
"לא ניתן לדרוש תשלום עבור תמורה שלא סופקה"
( צילום: shutterstock)
המשרדים בונים מודל פיצוי בדומה למודל ההחזר שנקבע בתקופת הקורונה. ההחלטה הסופית בנושא נתונה בידי משרד האוצר, ובינתיים ההורים מבולבלים: האם עליהם לשלם או שהחוק פוטר אותם?
בגן אין מרחב מוגן תקני. האם אפשר לחייב את ההורים לשלם?
"הנחיות פיקוד העורף קובעות כי לא ניתן לקיים כל מסגרת חינוכית אם אין מרחב מוגן תקני במרחק כפי שקבע פיקוד העורף לכל אזור", אומרים במועצה הישראלית לצרכנות. "לפי הנחיות משרד החינוך, הפעלת המעון מותרת אך ורק כאשר המרחב המוגן יוכל להכיל את כלל הילדים והצוות. אם אין מרחב מוגן תקני, לצרכנים יש זכות לדרוש השבה, או אי תשלום, כל עוד הגן לא יכול לקיים את ההתחייבות החוזית".
בגן הילדים אין ממ"ד כלל, אבל נאמר להורים שהילדים יועברו למבנה אחר.
"פיקוד העורף הוציא הנחיות שמאפשרות לקיים שגרה בתנאי שקיים מרחב מוגן. על פי הנחיות משרד החינוך, במקרה בו אין מרחב מוגן הגן יכול להמשיך את פעילותו במבנה חלופי עם מרחב מוגן בכפוף לתנאים שפורסמו ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. אם המבנה החלופי נמצא רחוק מאוד מהגן, ההורים רשאים לבטל את העסקה ולדרוש החזר כספי".

קראו גם:

פעילות הצהרון בוטלה, מהן זכויות ההורים?
"ככל הידוע, טרם פורסמו הנחיות של משרד החינוך בעניין. לעמדת המועצה לצרכנות, הצרכנים זכאים להחזר מלא בגין תקופת סגירת הצהרונים".
מהי הגנת סיכול?
הגנת הסיכול מקנה לצד שהפר חוזה (המעון או הגן למשל) הגנה מפני אכיפת החוזה עם ההורים, או תשלום פיצויים במקרה שהחוזה הופר. כך למשל, אם גן הילדים סגור, ההורים לא יוכלו לתבוע פיצויים כמו פגיעה בשעות עבודה ועוגמת נפש.
אם ההורים לא שילמו עבור התקופה שבה הגן היה סגור, לא יוכלו לתבוע אותם בגין התקופה הזו. הגנת הסיכול לא מעניקה לבעלי הגן אפשרות שלא להשיב את מה שכבר קיבלו עקב ההתקשרות בחוזה – כלומר הסכומים ששולמו עבור התקופה בה הגן היה סגור.

2 צפייה בגלריה
גן ילדים
גן ילדים
בעבר נפתחו תיקי הוצאה לפועל נגד הורים שביטלו צ'קים
(צילום: shutterstock)

בתי המשפט נדרשים מעת לעת לשאלה האם המלחמה היא סיבה להגנת סיכול אולם קיימת אי בהירות בפסיקה.
בפסק דין שניתן עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה, כשגן ילדים נסגר בהוראת פיקוד העורף ונפתחו תיקי הוצאה לפועל נגד הורי הילדים שביטלו את הצ'קים, בית המשפט קבע שאין לדרוש תשלום עבור שירות שלא סופק, שהצרכנים היו רשאים לבטל את הצ'קים וש"התעקשות שצד לחוזה ישלם את התשלום גם כשהצד האחר לא מספק תמורה הינה התעקשות חסרת תום לב".
אז מה עושים?
"במצב הנוכחי לא ניתן לדרוש מהצרכנים לשלם עבור התקופה בה הגן היה סגור מאחר שלאור הנסיבות החדשות והבלתי צפויות לא ניתן לקיים את החוזה כפי שהוסכם", מסכמים במועצה.
"הגנת הסיכול פוטרת את הצד המפר מתשלום פיצויים אולם עליו להשיב לצרכן את התמורה ששולמה או לפטור אותו אם טרם שולמה".