הפועל באר שבע בדרך לשינוי שיאפשר לאלונה ברקת שמנהלת את הפועל באר שבע באמצעות עמותת "א.א. החברה לקידום הספורט בבאר שבע" לעשות זאת באמצעות החברה של משפחת ברקת.
הבקשה להתאחדות לכדורגל שהועברה היום על ידי הבעלים היא שינוי טכני בלבד שיאפשר לה בעתיד להקצות מניות מהמוסד ללא כוונת רווח לחברה בע"מ והיא תמשיך להחזיק ב-100% מהמניות של המועדון.
מהמועדון נמסר: "הבוקר הוגשה בקשה להתאחדות לכדורגל לשינוי טכני באחזקת אלונה ברקת בחברת "א.א. החברה לקידום הספורט ב״ש" המחזיקה במועדון. לאחר השינוי תמשיך אלונה להחזיק ב- 100% מהמועדון באמצעות החברה המשפחתית שלה. הבקשה הוגשה במסגרת הערכות המועדון לשינויים המבניים הצפויים בענף והתאמה לדרישות הרשויות הרלוונטיות".