התקדמות בהקמת שכונת "סנטרל פארק 17" במתחם לשעבר של אצטדיון וסרמיל בבאר-שבע: היזמים י.ח. דמרי ואזורים, הגישו לאחרונה בקשה לוועדה לתכנון ובניה של העירייה, להגדלת מספר יחידות הדיור, זאת במסגרת תנאי המכרז בה זכו החברות.
מדובר למעשה בתוספת 11 קומות לשני מבני מגורים בני 18 קומות, סך הכל 29 קומות מגורים מעל הקרקע בשני המבנים.
פרויקט סנטרל פארק 17 של י.ח. דמרי ואזורים בבאר שבע. הדמיה: י.ח. דמריפרויקט סנטרל פארק 17 של י.ח. דמרי ואזורים בבאר שבע. הדמיה: י.ח. דמרי
פרויקט סנטרל פארק 17 של י.ח. דמרי ואזורים בבאר שבע. הדמיה: י.ח. דמרי
(פרויקט סנטרל פארק 17 של י.ח. דמרי ואזורים בבאר שבע. הדמיה: י.ח. דמרי)
אגף התנועה לא מתנגד לתוספת כאמור על פי תנאי המכרז כמו גם המלצת אדריכל העיר לאשר את הבקשה. בניית השכונה החדשה "סנטרל פארק 17" כמספר מגדלי המגורים בני 29 קומות ישתרעו על פני כ 200 דונם. זו הפעם הראשונה בבאר-שבע שבונים שכונה חדשה בלב שכונות וותיקות, "סנטרל פארק 17" תהיה מוקפת בשכונות א', ב', ו – ה', כאשר האזור היכן שכיום ממוקם הספור פארם עתיד להיכלל בתכנית 'פינוי בינוי'.
השכונה החדשה על חורבות האצטדיון המיתולוגי תאכלס לא פחות מ 10 אלפים תושבים. בנוסף למגדלי המגורים, הדיירים החדשים שירכשו דירות בשכונה החדשה, ייהנו מ 16 דונמים של פארק וישמש כריאה ירוקה, מרכז ספורט ושירותים לאזרח דוגמת בתי ספר וגני ילדים, שירותי בריאות ועוד. תמהיל הדירות יכלול דירות 4 חדרים בגדלים של 99-108 מ"ר, בתוספת מרפסות של עד 17 מ"ר, דירות 5 חדרים בגודל של כ 130 מ"ר עם מרפסות בשטח של 20 מ"ר ודירות מיני פנטאוז ופנטאוז.