אגף מבצעים, לוגיסטיקה ונכסים במשרד הביטחון, מחזיק דירות לשימושם של אנשי מערכת הביטחון וצה"ל ביישובים שונים באזור הנגב, ובמסגרת תהליך התייעלות שמוביל משרד הביטחון בניהול מלאי הדירות שברשותו, נמכרו בשנים האחרונות עשרות דירות.
מצפה רמון. צילום: הרצל יוסףמצפה רמון. צילום: הרצל יוסף
מצפה רמון. צילום: הרצל יוסף
(מצפה רמון. צילום: הרצל יוסף)
בימים אלה עומדות למכירה דירות נוספות של מערכת הביטחון, בהן שש דירות במצפה רמון ודירה אחת בערד. מדובר בדירות בנות שלושה עד ארבעה חדרים בגדלים של 60 עד 80 מ"ר. הדירות מוצעות למכירה באתר האינטרנט של משרד הביטחון במסגרת הליך של מכרז פומבי. ממשרד הביטחון נמסר כי כל דירה מוצעת למכירה בנפרד וכל אזרח יוכל להתמודד על רכישתה.
על פי תנאי המכרז, ייקבעו מועדים לביקור בנכסים המוצעים למכירה ולהגשת ההצעות לרכישת הדירות. המשתתפים במכרז יידרשו להעביר המחאה בנקאית בשווי של עשרה אחוז מערך ההצעה. לאחר הגשת ההצעות תתכנס ועדת מכרזים, אשר תפתח את ההצעות, וההצעה הגבוהה ביותר תזכה.
במשרד הביטחון הדגישו כי המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא למכור את הדירות במידה שההצעות שיתקבלו יהיו נמוכות משווי הדירות המוצעות במכרז על פי הערכת שמאי. עוד נמסר כי עמידה בכל תנאי הסף של המכרז היא תנאי הכרחי להגשת ההצעות לגבי רכישת הדירות.
המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ל־27 באוקטובר הקרוב.