מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו בתחילת השבוע, עולה כי בחודשים מאי־יולי האחרונים נמכרו בבאר־שבע 621 דירות חדשות. המשמעות היא, כך על פי אותם נתונים, עלייה דרמטית בשיעור של 280 אחוז במכירת דירות חדשות בהשוואה לחודשים פברואר־אפריל האחרונים, בהם נמכרו בסך הכל בבירת הנגב 163 דירות חדשות.
הנתון הזה מציב את באר־שבע במקום הראשון בדירוג היישובים ברחבי הארץ, בהם נמכרו יותר מ־150 דירות חדשות בכל ישוב בתקופה הנסקרת.
אתר בנייה בבאר־שבע. עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות | צילום: הרצל יוסףאתר בנייה בבאר־שבע. עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות | צילום: הרצל יוסף
אתר בנייה בבאר־שבע. עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות | צילום: הרצל יוסף
(אתר בנייה בבאר־שבע. עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות | צילום: הרצל יוסף)
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ציינו כי נתוני מכירת הדירות החדשות מתבססים על סקר שערכה הלשכה בשילוב דיווחים שהתקבלו מהקבלנים וממשרדי המכירות של דירות בכל היישובים שבהם נבנות דירות למטרת מכירה לציבור הרחב. בסקר לא כלולות הדירות הנבנות שלא למטרת מכירה, כמו בנייה להשכרה, בנייה לשימוש עצמי ובנייה במסגרת פרויקט "בנה ביתך". בסקר של הלמ"ס נכללות רק הדירות שכבר קיבלו היתרי בנייה.
נתוני הלמ"ס מצביעים גם על עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז הדרום והנגב בחודשים מאי־יולי האחרונים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בעוד שבשנה שעברה עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות, קרי דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, על 1,400 דירות, הרי שבתקופה הנסקרת השנה עלה מספרן לכדי 1,900 דירות.
בארגון קבלני הנגב לא ממהרים לברך על הנתונים הללו. "בשנתיים האחרונות", אמר ל"ידיעות הנגב" אלי אביסרור, יו"ר ארגון קבלני הנגב וממלא מקום נשיא התאחדות בוני הארץ, בתגובה לנתונים, "נמכרו קרוב ל־4,000 יחידות דיור במסגרת תוכנית 'מחיר למשתכן' ברחבי הארץ. הנתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס אינם מציגים את המגמה האמיתית בשוק.
"הדירות שנמכרו מציגות לכאורה שיווק של 620 יחידות דיור בבאר־שבע בשלושה חודשים בלבד. נתוני הלמ"ס אינם לוקחים בחשבון שחברות שזכו בתוכנית 'מחיר למשתכן' מזמינות את הרוכשים לחתימה על הדירות באותו מועד וכך נוצר מצב שנדמה כי שווקו בזמן כל כך קצר כמות גדולה של דירות. אנחנו מכירים את הנושא, ולצערי כך, מצטייר מצג שווא בשוק הנדל"ן בישראל. עד לאחרונה הופיעה נתיבות בכל הפרסומים במקום הראשון מבחינת שיווק דירות. כשבדקו לעומק את הנתונים, התגלתה התמונה האמיתית - זוכי ההגרלות של 'מחיר למשתכן' בעיר הוזמנו לחתימת חוזה באותם מועדים".
מנגד, טוען שייקה נפחא, מנכ"ל חברת 'סלעית', השותפה בפרויקט 'באר־שבע טאצ'' שנבנית בשכונת פארק הנחל בבאר־שבע, כי שוק הנדל"ן בבאר־שבע פעיל מאוד מאחר שמדובר, לדבריו, בעיר גדולה שמשפרי הדיור בה הם דומיננטיים. "פוטנציאל רכישת הדירות בבאר־שבע", אומר נפחא, "על ידי משפרי דיור הינו 45 אלף בתי אב. מבט על הנתונים מלמד ש'מחיר למשתכן' נגמר בכלל ובבאר־שבע בפרט ועל רקע הוואקום הזה רואים גידול במכירות בשוק החופשי בבאר־שבע, אלא שכיום מלאי הדירות בעיר עומד על לא יותר מ־400 דירות חדשות שעומדות למכירה בכל השוק. זה מעט מאוד לעיר כזאת, ולכן כאשר נתחיל לראות איכלוסים, ההערכה היא שהמחירים יתחילו לטפס".