העיר העתיקה בבאר שבע 2019. צילום: הרצל יוסףהעיר העתיקה בבאר שבע 2019. צילום: הרצל יוסף
העיר העתיקה בבאר שבע 2019. צילום: הרצל יוסף
(העיר העתיקה בבאר שבע 2019. צילום: הרצל יוסף)
התוכנית לשימור והתחדשות העיר העתיקה בבאר-שבע בהתאם לתב"ע (תכנית בניין עיר) אושרה בוועדה לאישור אתרים, מה שסולל את הדרך לאישורה הסופי בוועדה המקומית והמלצה לוועדה המחוזית.
התוכנית בעצם קובעת כללים עדכניים להתפתחות העיר העתיקה לצד שימור המבנים. התוכנית מציעה בניית 3818 יחידות דיור עד 4 קומות, כאשר בשלב הראשוני יבנו כ- 2000 יחידות דיור, ואז תעשה בחינה מחדש. המטרה: לבדוק מה יהיו ההשפעות של הבנייה מבחינת צפיפות ותשתיות כגון: גנים, בתי ספר ומוסדות נותני שירותים.
הוויכוח שהתעורר בוועדה לשימור, מדוע להגביל את הבנייה עד 4 קומות בלבד ולא מעבר לכך. המתכננים והן קובעי המדיניות בעירייה מנמקים זאת באופי הבנייה ההיסטורי של העיר העתיקה שמתאפיין בבניה נמוכה וברחובות שתי וערב. יחד עם זאת, על מנת לעודד הקמת בתי מלון בעיר העתיקה תותר בניה עד קומה 5. כמו כן התוכנית קובעת תקן חנייה המבוסס על תקן חנייה ארצי ועירוני.
התוכנית לשימור והתחדשות יוצרת קונפליקט מהותי – מצד אחד שימור מבנים היסטוריים, ומצד שני התחדשות על ידי הריסת מבנים קיימים, המתכננים מנסים לשמור על איזון כשהמטרה העיקרית היא כמה שפחות פגיעה במבנים מהתקופה העות'מאנית, כדי לשמור על צביונה של העיר העתיקה, שנותרה הרחק מאחור בשל הקמת מרכזי מסחר ובילוי חדשים, ולהשיב עטרה ליושנה.