בנייה בנתיבות. צילום: הרצל יוסףבנייה בנתיבות. צילום: הרצל יוסף
בנייה בנתיבות. צילום: הרצל יוסף
(בנייה בנתיבות. צילום: הרצל יוסף)
חרף העובדה ששוק הנדל"ן המקומי שומר באורח קבע על יציבות ולמרות שנתיבות שוברת שיאים ביחס לקצב גידול האוכלוסייה השנתי, ראש העירייה, יחיאל זוהר, שומר על איפוק ונוקט בגישה שמרנית.
למרות ההצלחה שנוחל השיווק של יחידות הדיור המתוכננות לקום במסגרת הסכמי הגג, זוהר הודיע באחרונה באופן מפתיע כי הוא שוקל לעצור את המשך ביצוע הסכמי הגג כדי לאפשר בחינה מחדש של יישום העקרונות אותם קבע במסגרת ההסכם.
על פי המדיניות המתגבשת, השיווק הנוכחי של מאות יחידות דיור בבנייה רוויה יהיה האחרון לשנתיים הקרובות, כאשר עיקר המאמצים יופנו להשלמת בניית השכונות 'נתיבות מערב' ו'נווה שרון' לצד בנייתה של השכונה החדשה 'רמות יורם', בה כבר שווקו מאות יחידות דיור.
למעשה, יחיאל זוהר דורש מהממשלה הקצאת משאבים לפיתוח שטחי תעשייה ומסחר בתוך העיר עצמה, לרבות העברת שטחים לצורך פיתוח שטחי תעשייה חדשים. יש לציין כי במסגרת הסכמי הגג, דאג יחיאל זוהר להעברת תקציבי עתק לפיתוח תשתיות תחבורה, בינוי מוסדות חינוך וציבור, ומה שנותר עתה זה להבטיח כי הסכמי הגג עומדים בציפיות ליצירת תשתית תעסוקה אשר תגדיל את תקציבי העירייה בהתאמה לקצב גידול האוכלוסייה, כך שמערך השירותים המוניציפליים לא ייפגע.
מהבחינה הזאת, ראוי להדגיש כי העירייה אינה יכולה להתקיים ולקיים את מערך השירותים המוניציפליים ברמה סבירה רק מכספי הארנונה למגורים, שמהווים נתח לא קטן, אולם גם לא מרכזי מהוצאותיה, ולפיכך היא חייבת לפתח שטחי תעשייה ומסחר אשר עשויים להגדיל משמעותית את תקציביה ולאפשר לה להתאים את מערך השירותים לתושבים ברמה הטובה ביותר.
יחיאל זוהר. צילום: הרצל יוסףיחיאל זוהר. צילום: הרצל יוסף
יחיאל זוהר. צילום: הרצל יוסף
(יחיאל זוהר. צילום: הרצל יוסף)
ראש העירייה, יחיאל זוהר, אמר בתגובה: "אני לא רואה בעצירת הסכמי הגג מהלך דרמטי, משום שכבר במערכת הבחירות הודעתי כי אני לא מסתנוור מהמיליארדים ומרגיש מחויב בראש ובראשונה לקיים כעבור זמן סביר תהליך של בקרה במטרה לשמור על האיזונים הנכונים".
איזונים נכונים לשיטתו של זוהר אשר יאפשרו את המשך פיתוחה האורבני של נתיבות, תוך שמירה על פיתוח שכונות ותיקות ויצירת רצף גיאוגרפי וקהילתי עם השכונות החדשות, שמירה על תמהיל בריא של קצב התפתחות העיר ביחס ליכולות שלה לספק שירותים מוניציפליים וממלכתיים, ומעל לכל להציע אופק ותעסוקה לצעירים.
במילים אחרות אומר יחיאל זוהר כי "לא צריך רק לבנות ולפתח, אלא לתחזק את התשתיות ולהציע שירותי חינוך, קהילה, רווחה, תרבות ופנאי באופן שיהלמו את קצב גידול האוכלוסייה. לשם אני חותר, ובעזרת השם אני בטוח שכולנו נגיע".
יש לציין כי יחיאל זוהר גייס את שירותיו של הכלכלן והאנליסט, פרופ' ירון זליכה, לשעבר הממונה על השכר באוצר, כדי לבצע בדיקות רוחב של יישום הסכמי הגג, במטרה לגבש תוכנית פעולה שתשמור על תמהיל וזיקה ביחס להתפתחותה האורבאנית של נתיבות וקצב האוכלוסייה לבין היכולת לספק שירותים טובים ואיכותיים לצד פיתוח תשתיות תעסוקה לצעירים.
יש להדגיש נקודה נוספת, שאחד המאפיינים הבולטים בהסכמי הגג שנחתמו עם העירייה, במסגרתו השיג זוהר סכום של כ־4.7 מיליארד שקלים, מתבטא בהקצאת תקציבים רבים לפיתוח תשתיות העיר.
בנייה בנתיבות. דגש יינתן על בניית השכונות החדשות | צילום: הרצל יוסף
יחיאל זוהר | צילום: הרצל יוסף