האם תאושר בנייה של עד 6 קומות במגרשים בעיר העתיקה בבאר שבע? זו ההצעה המונחת בימים אלה על שולחן הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית באר שבע. מדובר בבנייה של קומת קרקע במגרשים גדולים בעיר העתיקה, המכילים מבנים לשימור בדגש על אזורים בעלי חשיבות ונראות.
העיר העתיקה בבאר שבעהעיר העתיקה בבאר שבע
העיר העתיקה בבאר שבע
(צילום: הרצל יוסף)
לפי ההצעה, התנאי לבניה של עד שש קומות היא שהמגרשים גדולים יותר מ-1900 מ"ר והם ממוקמים בטבעת ההיקפית של העיר העתיקה.
יש לציין, כי התכנית שבהכנה לשימור ופיתוח העיר העתיקה, שאושרה כמדיניות, מתווה מדיניות של 3.5 קומות במגרשים בתחום העיר העתיקה. במילים אחרות, הבניה לגובה של עד שש קומות תתאפשר מסביב לעיר העתיקה ולא בתוכה.
מדיניות זו סוטה מתכנית המתאר 2030 המופקדת, בהיבט גובה הבניה המקסימלי המוגבל לחמש קומות. התכנית תובא לדיון לוועדה המקומית עם המלצה לאשר אותה.