עוברים דירה. חוות הגז שפעלה במזרח העיר | צילום: הרצל יוסףעוברים דירה. חוות הגז שפעלה במזרח העיר | צילום: הרצל יוסף
עוברים דירה. חוות הגז שפעלה במזרח העיר | צילום: הרצל יוסף
(עוברים דירה. חוות הגז שפעלה במזרח העיר | צילום: הרצל יוסף)
לאחר שנים של משא ומתן וחילוקי דעות, התקדמות בהעברת מכלי הגז הממוקמים בחלק המזרחי של באר-שבע, כאשר אותר שטח חלופי להעתקת החוות בשטח באזור התעשייה "עמק שרה". בהסכם עם חברות הגז נקבע, כי העירייה תגיש לוועדה המחוזית המלצה לתכנית מפורטת לשם הקמת חוות גז חדשים.
על פי דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018, ביולי 2015 נחתם הסכם בין העירייה לחברות הגז והמדינה - המשרד לאיכות הסביבה ומשרד האנדרגיה והמים, בין היתר סוכם כי לסילוק סופי ומוחלט לטענות שתי חברות הגז כנגד העירייה או הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין הפסקת פעילות חוות הגז או העתקתן, תשלם העירייה לכל אחת מחברות הגז סכום של כ 8 מיליון שקלים.
חברות הגז הפסיקו את פעילותן באזור התעשייה המזרחי של העיר כבר בשנת 2017 ולפיכך המגבלה הסביבתית על פיתוח האזור הוסרה. מדובר באזור שהולך ומתפתח בשנים האחרונות והופך ליעד מרכזי של העירייה בפיתוח אזורי מסחר ותעשייה. בשנים האחרונות הושקעו עשרות מיליוני שקלים בפיתוח, בעיקר ברחוב האורגים הראשי, הקמת גשר המחבר את אזור התעשייה לשכונת רמות ועוד.