הפגנה קודמת של תלמידי המועצה | צילום: יעקב לויהפגנה קודמת של תלמידי המועצה | צילום: יעקב לוי
הפגנה קודמת של תלמידי המועצה | צילום: יעקב לוי
(הפגנה קודמת של תלמידי המועצה | צילום: יעקב לוי)
השביתה חוזרת. לאחר כחודשיים של לימודים שוב הושבתו השבוע מלימודיהם כ- 18 אלף תלמידים הלומדים במסגרת החינוך של הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בתחום השיפוט של המועצה האזורית אל-קסום. ביום רביעי, לאחר שלא הושגו הבנות בין ראש מועצת אל-קסום לנציגי משרד החינוך, הושבתו הלימודים ללא הגבלת זמן.
כזכור, אלפי התלמידים מהכפרים הבלתי מוכרים לא החלו את שנת הלימודים החדשה במחאה על תנאי הלימוד הקשים, על היעדר תיקצוב להסעות ועל מחלוקות תקציביות בין מועצת אל-קסום לבין משרד החינוך. שביתת הלימודים באותם יישובים ארכה למעלה משבוע ורק בעקבות לחצים מצד משרד החינוך והתערבותם של חברי כנסת וראשי רשויות מהמגזר הגיעו הצדדים להבנה והלימודים חודשו.
עם זאת לדברי ראש מועצת אל-קסום, סלאמה אל אטראש, למעט העברה של 2.4 מיליון שקל להסעות, שהועברו ממשרד החינוך, כל שאר ההתחייבויות של המשרד לא קוימו ולא קודמו.
"רק לסעיף ההסעות", אמר אל אטראש, "המחסור המיידי והדחוף מסתכם בכ- 30 מיליון שקל. המסיעים הודיעו לי כי הם לא מתכוונים להמשיך ולסבסד את משרד החינוך. שלא לדבר על כך שתיקונים הכרחיים בכבישים המובילים לבתי הספר של היישובים הבלתי מוכרים לא בוצעו ואנחנו בפתחו של חורף קשה.
תלמידי אל-קסום אינם פחות טובים משאר ילדי ישראל ומגיעים להם שירותים כמו ליתר תלמידי המדינה. המצב המתמשך בו משרד החינוך מטיל על המועצה את האחריות לטפל בילדי הכפרים הבלתי מוכרים מבלי שנקבל בגין זה תקציבים אינו אפשרי והינו בניגוד לסיכום בבית המשפט. בהיעדר התקצוב מעכבת המועצה תשלומים לקבלני ההסעות שהודיעו כי הם מפסיקים את הסעות התלמידים".
ביום שלישי נפגשו ראשי מועצת אל-קסום עם נציגי משרד החינוך מבלי שהושגו הבנות לגבי התקצוב, ולאור זאת הוחלט במועצה להשבית את הלימודים.
ממשרד החינוך במחוז הדרום נמסר בתגובה:
"המשרד מעביר למועצה האזורית אל-קסום תקציבים ייחודיים לניהול המערך התפעולי של מערכת החינוך שבתחומה, לרבות עבור מוסדות החינוך שבפזורה הבדואית. בבקרה שנערכה על תחום הסעת התלמידים במועצה עלתה תמונה מביכה החושפת אי סדרים חמורים בניהול תקציבי החינוך המועברים למועצה.
משרד החינוך פעל כמתחייב, אולם כתגובה לכך החליטה המועצה לפגוע בתלמידיה, עת בחרה להשבית את מוסדות החינוך בתחילת שנת הלימודים. פנייה לערכאות הובילה למתווה הבנות, שהוסכם ונחתם בין הצדדים, בחסות נציגי האוצר, אך כעת מבקשת מועצת אל-קסום לחרוג מהמתווה המוסכם ומעלה דרישות כספיות מופלגות, שתכליתן כיסוי גירעונות הנובעים בחלקם מהתנהלות לקויה, תפעול חובבני ואי סדרים פנימיים במועצה. אנו מצרים על בחירת המועצה להשתמש בתלמידים ככלי ניגוח ובכך להרחיב את הפערים הלימודיים עוד יותר".