חשש לניגוד עניינים גרם לשינויים בהרכב ועדת הביקורת בעיריית אופקים ובדירקטוריון החברה הכלכלית. בוועדה לביקורת, חבר המועצה דורון אסידון יחליף את חברת המועצה טלי מימון, שהיא גיסתו של ראש העירייה, איציק דנינו.
ואילו בדירקטוריון החברה הכלכלית, חבר האופוזיציה גדעון סבגי יחליף את חבר המועצה טל מגרה, בשל קירבתו של האחרון למנכ"ל החברה, אהרון אלקבץ (דודו).
טל מגרה | צילום: רעות שמעוניטל מגרה | צילום: רעות שמעוני
טל מגרה | צילום: רעות שמעוני
(טל מגרה | צילום: רעות שמעוני)
קודם לחילופים בוועדה לביקורת, חבר המועצה מטעם האופוזיציה, דוד פורטל, המכהן כיו"ר ועדת ביקורת, פנה בחודש מאי לוועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים, והתריע על ניגוד עניינים לכאורה. "בעיניי ובעיני כל בר דעת שפוי החמוש בקורטוב הוגנות", כתב פורטל, "לא יכול להתקיים מצב בו גיסתו של ראש העיר, חברת רשימתו, מקורבתו המובהקת, תשמש כחברה בוועדת ביקורת לעירייה".
משהתברר כי קיימת בעייתיות במינויה של מימון לוועדת ביקורת, וכדי למנוע לזות שפתיים, החליט דנינו להחליף את מימון.
דוד פורטל. פנה למשרד הפנים צילום: ניק סמירנובדוד פורטל. פנה למשרד הפנים צילום: ניק סמירנוב
דוד פורטל. פנה למשרד הפנים צילום: ניק סמירנוב
(דוד פורטל. פנה למשרד הפנים צילום: ניק סמירנוב)
באשר לחילופים בדירקטוריון החברה הכלכלית באופקים, מסר חבר המועצה טל מגרה שפינה את מקומו לטובת גדעון סבגי, כי "בתחילת הקדנציה שובצתי לדירקטוריון החברה הכלכלית ושמחתי על כך. עקב חשש לניגוד עניינים לא השתתפתי בישיבות הדירקטוריון מאז, ובמקביל, נשלחה בקשה למשרדים הממשלתיים כדי לבחון את הנושא ולתת לנו תשובה האם זה אפשרי. מכיוון שהתהליך התארך מאוד וכבר עברו תשעה חודשים ללא נציג אופוזיציה בדירקטוריון, יזמתי את המהלך להחלפתי".
"לא יתכן שלא יהיה נציג אופוזיציה בדירקטוריון כל כך משמעותי, וגם לא ייתכן שהבירור לוקח כמעט שנה. אני שמח שהחל מהישיבה הקרובה יהיה נציג שיפקח על עבודת הדירקטוריון", אמר מגרה.