צילום ארכיון: עידו ארזצילום ארכיון: עידו ארז
צילום ארכיון: עידו ארז
(צילום ארכיון: עידו ארז)
12 תיכונים מבאר שבע נכנסו לרשימה המכובדת של בתי הספר העל-יסודיים המצטיינים מטעם משרד החינוך. מדובר בטכני חיל האוויר, עירוני ו' מקיף, עירוני א' מקיף, עירוני ג' מקיף, מקיף ע"ש יצחק רבין, יצחק רגר, מקיף ע. דוד טוביהו, מקיף עמל ע"ש נוימן, אור מרגלית, סמינר בית יעקב החדש, ישיבת אמי"ת, מקיף דתי אמי"ת.
משרד החינוך פרסם את רשימת 288 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה , אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ט בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ח. לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,169 ₪ לכ-8,451 ₪ , זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".
בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 288 חטיבות זכו בתגמול. 66% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 18% ממלכתי-דתי, 9% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.5% מהחינוך הדרוזי, ו-1% מהחינוך הבדואי.
להלן פירוט המדדים וגמול הכספי:
בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:
שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.
חישוב המדדים הערכיים-חברתיים נערך בהשוואה לקבוצת השווים, ובתוך כל מגזר בנפרד.
בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:
ההישגים לאור הישגי המיצ"ב בכיתות החט"ב, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.
חלוקת הגמול בין בתי הספר:
רמה 1 - המורים יתוגמלו ב- 8,451.18 ₪
רמה 2 - 6,338.38 ₪
רמה 3 - 4,225.59 ₪
רמת 4 - 3,169.19 ₪