התלמידים הצטיינו המורים יקבלו גמול: 288 חטיבות עליונות נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודים ונכללים ברשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט שפרסם משרד החינוך.
בראש רשימת מוסדות החינוך המצטיינים בנגב ניצבת באר-שבע ואלה הם בתי הספר המצטיינים: הטכני חיל האויר, מקיפים: רבין, רגר, טוביהו, ניומן, א', ג', ו', ישיבת אמ"ית, סמינר בית יעקב, אור מרגלית ומקיף דתי אמ"ית.
בניין עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסףבניין עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף
בניין עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף
(בניין עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף)
הגמול למורים הזוכים עד 8,451 שקלים (מחולק לארבע רמות כאשר הרמה הנמוכה מזכה ב-3,169 שקלים). בין המדדים שזיכו את בתי הספר: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.
הגמול ניתן בין היתר לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר ביחס לשנה הקודמת. במערכת החינוך בבאר-שבע קיבלו בסיפוק את התוצאות ובהחלט רואים בזה הישג מרשים.
מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר: "החינוך לערכים הוא אחד מהנדבכים הגדולים והחשובים שמערכת החינוך מקדמת. העידוד לפעילות בתנועות נוער, ארגוני נוער, מעורבות בקהילה או קידום מיזמים חברתיים מצמיחים מנהיגות צעירה, נוער מעורבת ומשנה פני מציאות".