אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסףאנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף
אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף
(אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף)
ועד ההורים בבית הספר מקיף ז' בבאר שבע יזם בשנת 2014 ביצוע של מדידת קרינה בלתי מייננת בשטח בית הספר, בעקבות נוכחותו של קו מתח גבוה הפועל בסמוך לבית הספר.
ערכי הקרינה שנמדדו חרגו באופן משמעותי מהסף שהומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוררו בהלה גדולה. בעקבות חריגות הקרינה שהתגלו, החליטה עיריית באר שבע לפעול בעניין כאשר אישרה תקציב של מיליון שקלים לטובת טיפול בנושא.
עולה השאלה האם מאז אותו מקרה שגרר אחריו לא מעט הדים, הטיפול בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך התייעל וההורים יכולים להיות רגועים בידיעה שילדיהם שוהים במקום בטוח? התשובה שלילית.
על פי דו"ח מבקר העירייה, אבי פוגל, לשנת 2017 שהקדיש פרק נכבד לסוגיית הטיפול בקרינה במוסדות החינוך, "קיים חוסר סדר מוחלט בכל הנוגע למדידות קרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך".
המבקר מותח ביקורת קשה בנושא ומביע אף דאגה כי "אין כל גורם מקצועי האחראי על התחום באופן מקיף ומלא, לא קיימים שיתופי פעולה בין הגורמים המקצועיים השונים, והנושא כולו נופל בין הכיסאות ולא זוכה לטיפול הראוי לו".
מי נרדם בשמירה? ראוי לציין כי האחריות הישירה לבטיחות התלמידים במוסדות החינוך מוטלת על הרשות המקומית. האגף לאיכות הסביבה בעיריית באר שבע הוא הגורם המקצועי האחראי לביצוע מדיניות המשרד להגנת הסביבה, בין היתר בתחום הקרינה בעיר, ובפרט במבני ציבור הכוללים את מוסדות החינוך.
לפיכך, פיקוח על רמות קרינה אלקטרומגנטיות מאנטנות או מרשת החשמל נמצא בתחום אחריותו של אגף איכות הסביבה של העירייה. בדיקות הקרינה מתבצעות על ידי שני עובדי היחידה לאיכות הסביבה שהוסמכו לבצע מדידות קרינה מרשת תדרי החשמל (elf בלבד).
במקביל, מחלקת הבטיחות העירונית שבאגף מנהל, לוגיסטיקה וחירום, אמונה על עריכת מבדקי הבטיחות השנתיים במוסדות החינוך, טרם פתיחת שנת הלימודים. הגורם האחראי במחלקה לניהול מבדקים אלו הוא מפקח הבטיחות במוסדות החינוך.
אלא שמממצאי דו"ח המבקר עולה כי הן האגף לאיכות הסביבה והן מחלקת הבטיחות העירונית, לא הכירו את ההנחיות שברשימה המנחה שהפיץ משרד החינוך בשנת 2012, ולכן לא פעלו על פיהן, אלא בכפוף לנוהל המשרד להגנת הסביבה משנת 2014 והניחו כי יש לבצע מדידות קרינה במוסדות חינוך אחת לחמש שנים.
עולה מכך כי בשנים 2016-2015 (העומדות במרכז הביקורת) לא נערכו במוסדות החינוך בעיר מדידות קרינה בתדירות שקבע משרד החינוך.
אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסףאנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף
אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף
(אנטנות סלולריות על בית ספר. צילום: הרצל יוסף)
חריגה מהסף אולם בכך לא תם הסיפור, בדיקת הביקורת העלתה כי משרד החינוך ביצע מדידות קרינה בכל בתי הספר בבאר שבע, ולדברי נציגי המשרד, העתקים מדו"חות מדידות הקרינה נשלחו באמצעות הדואר האלקטרוני ליחידה לאיכות הסביבה בסמוך למועד ביצוע כל מדידה.
מנגד, מנהלת היחידה טוענת כי לא ידעה שבוצעו מדידות קרינה, וכי היא לא קיבלה לידיה את הדו"חות המדוברים. לדבריה, מידע זה הובא לידיעתה רק בחודש מרץ 2017. וכאן, הממצא המדאיג ביותר שעלה מדו"ח הביקורת: ב־33 בתי הספר שנבדקו, נמדדו ערכי קרינה החורגים מהסף שנקבע על ידי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ובדוחות המדידה אף ניתנו המלצות לטיפול בחריגות, לרבות המלצות למיגון המפגעים. אולם שום גורם בעירייה לא ידע על כך והליקויים לא תוקנו.
"להגיד לך שאני שקטה, ממש לא", אומרת אמא לשני ילדים הלומדים בבית ספר בעיר, "נדמה לי שהדו"ח צריך להדליק נורה אדומה לכולם, אבל בעיקר להורים שאסור להם לנוח על זרי הדפנה ולהגיד שיהיה בסדר, חייבים ללחוץ על הרשויות כדי לוודא שהילדים שלנו נמצאים בסביבה בטוחה ולא שחלילה מתרחשים תהליכים מסוכנים שיש להם השפעה על בריאות ילדינו".
אבא לילדה בבית ספר תיכון סיפר כי "בעבר לחצנו על העירייה לקיים בדיקות קרינה ועמדנו על כך שהיא תשתתף בהוצאות. אמנם הבדיקות הניחו את דעתנו אז, אולם חייבים לבדוק שהבדיקות התקופתיות תקינות ואם לא, שיטפלו בליקויים באופן מיידי".
אבי פוגל, מבקר עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסףאבי פוגל, מבקר עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף
אבי פוגל, מבקר עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף
(אבי פוגל, מבקר עיריית באר שבע. צילום: הרצל יוסף)
קרינה מסוכנת מהי קרינה בלתי מייננת שמופיעה בדו"ח המבקר? הקרינה היא בתדרים של 0 ועד 300 ג'יגה־הרץ ונכללים בה, בין השאר, תדרי האינפרה־אדום, גלי המיקרוגל ותדרי הרדיו.
בין מקורות הקרינה הבלתי מייננת נמנים קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד שמקורה במתקני חשמל, קרינה בתחום תדרי הרדיו (rf) שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית, טלפוניה סלולארית, רשתות סלולאריות, מתקני שידור לטלוויזיה ורדיו, ועוד.
השימוש בטכנולוגיה מבוססת רשת חשמל או רשת רדיו הולך וגובר, ולכן גם מתעצמות הסכנות הכרוכות בחשיפה לרשתות אלה, ובעיקר לקרינה בלתי מייננת. בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות התשנ"ב 1992), הוגדר זיהום שמקורו בקרינה בלתי מייננת כמפגע סביבתי. קרינה בלתי מייננת, לרבות קרינה אלקטרומגנטית, היא מפגע סביבתי, שהחשיפה אליה עלולה להגדיל את הסיכון לחלות בסרטן.
יש לציין כי ילדים רגישים יותר ממבוגרים לגורמים מסרטנים, ובכלל זה, לקרינה אלקטרומגנטית. לכן ממליץ המבקר לאתר את מקורות הקרינה הבלתי מייננת בסביבת התלמיד, ולוודא שאינה חורגת מהסף שעליו המליץ המשרד להגנת הסביבה. אם נמצאו חריגות מערך הסף, חשוב מאוד לאתר את מקור הקרינה ולטפל בגורם החריגה.
ממצאי הביקורת מלמדים על ליקויים בפעילותה של העירייה בתחום זה. העירייה לא מדדה את רמת הקרינה מכל מקורות הקרינה שבסביבת התלמיד במוסדות החינוך שבאחריותה והנושא לא הוסדר כלל.
אבנר ביטון, יו"ר הנהגת הורים באר שבע. צילום: הרצל יוסףאבנר ביטון, יו"ר הנהגת הורים באר שבע. צילום: הרצל יוסף
אבנר ביטון, יו"ר הנהגת הורים באר שבע. צילום: הרצל יוסף
(אבנר ביטון, יו"ר הנהגת הורים באר שבע. צילום: הרצל יוסף)
"הוכן נוהל עירוני" בתגובה של ראש העירייה, רוביק דנילוביץ', כפי שהיא מופיעה בדו"ח מבקר העירייה, הוא מציין כי "עם קבלת דו"ח הביקורת, נושא הטיפול בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך הועבר לטיפול הגורמים המקצועיים בעירייה. האגף לאיכות הסביבה הוגדר כגורם אחראי לטיפול ולתיכלול הנושא. מדיווח סגן מנהל אגף איכות הסביבה נמסר כי האגף למד את המלצות המבקר ופועל ליישומן".
"מרבית הליקויים שנמצאו בבדיקות טופלו, והיתר מטופלים על ידי אגף איכות הסביבה, מחלקת חשמל ואגף אחזקה. בנוסף, הוכן נוהל עירוני המסדיר את הליך הטיפול במוסדות החינוך, מגדיר את תדירות הבדיקות ואופן הטיפול בליקויים שיימצאו בהתאם להגדרות החוק ולהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא".
דובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף, מסר בתגובה כי "עיריית באר שבע פועלת באמצעות כל הכלים העומדים לרשותה לשמירת ביטחון כלל התלמידים אשר לומדים במוסדות החינוך בעיר".
"בעקבות פרסום דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 (מס' 35) בנושא קרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך, הוכנה תוכנית חומש לבדיקת כל בתי הספר בהתאם להוראות החוק. יש לציין שאגף איכות הסביבה האמון על הטיפול בנושא ערך בדיקה מקיפה בבתי הספר אשר פורסמו בדו"ח, שהעלתה ממצאים תקינים, ללא חריגה. אגף איכות הסביבה ימשיך לבצע בדיקות קבועות בהתאם לתוכנית העבודה ועל פי חוק".
ואילו יו"ר הנהגת ההורים העירונית, אבנר ביטון, לא מביע דאגה יתרה, ושם את מבטחו על הרשות המקומית. "בשנתיים האחרונות לא היה שום אירוע שנתקלתי בו. אני יודע שעיריית באר שבע עשתה בזמנו בדיקה יחד עם ועדי ההורים בבתי הספר. חוזר מנכ"ל אומר שצריך לעשות כל חמש שנים בדיקת קרינה. יש תוכנית סדורה בנושא הזה".
ממחוז הדרום במשרד החינוך נמסר כי "ממצאי בדיקות הקרינה שנערכו במוסדות החינוך בבאר שבע הועברו אל מנהלת היחידה הסביבתית בעיריית באר שבע בשנת 2015 על ידי חברת 'טלדור'. יצוין כי הממצאים הועברו גם אל המשרד להגנת הסביבה לשם פרסומם לציבור הרחב".