מועצת עיריית באר שבע אישרה בליל רביעי את התקציב לשנת 2011. לראשונה יחצה התקציב את סף מיליארד השקלים, ויעמוד על 1.072 מיליארד.
בעיריה ציינו השבוע כי תקציב 2011 תואם את התוכנית האסטרטגית שהוכנה לעיר, והוא כולל בשורות והגדלת תקציבים בעשרות מיליוני שקלים בתחומים השונים, בראשם חינוך, איכות סביבה, ניקיון וחזות העיר, תרבות הפנאי והפיתוח העסקי.
מעיון ראשוני בנתוני התקציב עולה כי ההכנסות של העיריה מגביית ארנונה צפויות לגדול בשנת 2011 בכ־41 מיליון שקל (מ־487 מיליון בשנת 2010 ל־528 מיליון בתקציב המוצע). הוצאות שכר כללי יעלו בכתשעה מיליון שקלים, ואם מוסיפים את התשלומים לפנסיה, לפיצויים ופעולות כלליות - הוא יגדל בכ־33 מיליון שקל ויעמוד על 452 מיליון שקל.
בספר התקציב מופיע גירעון של תשעה מיליון שקלים לשנת 2010, אולם הסכום המשוער לא כולל את הרבעון האחרון של 2010, כך שייתכן שהעיריה תסיים את 2010 במינוס של כ־11 מיליון שקל.
בעיריה אמרו השבוע שתוכנית העבודה לשנת 2011 כוללת את השינוי הארגוני שמתוכנן בעיריה. ברשות המקומית מאמינים כי השינוי הצפוי יתרום לשיפור עבודת העיריה ולייעולה, לצד שיפור השירות לאזרח על ידי פעילות רב מערכתית משולבת לכלל אגפי, מחלקות ויחידות העיריה וחברות שנמנות עם שלוחותיה.
השינוי הארגוני המוצע אמור היה לכלול קיצוץ של 20 מיליון שקל כתוצאה מייעול ושינוי, אולם סעיף זה לא מופיע בתקציב 2011.
ראש העיריה, רוביק דנילוביץ', סבור כי מדובר למעשה בתקציב שיש בו בשורות: "הנהלת העיר מציגה באומץ ציבורי סדר עדיפויות ברור, שמגובה בתוכניות עבודה מסודרות למימוש הפוטנציאל האדיר של העיר וקידומה בתחומים רבים ומגוונים".
לדבריו "חציית רף המיליארד שקלים מבטא יותר מכל את הפיכתה של באר שבע לעיר מטרופולין, המשרתת את כלל תושבי הדרום ומעניקה להם שירותים איכותיים במגוון תחומים".