משרד השומה באר שבע בשיתוף משרד חקירות מס הכנסה ירושלים חקר לאחרונה 19 סרבני הגשת דו"חות שנתיים המתגוררים ביישובים הבדואים בנגב ובפזורה הבדואית. הפעילות נערכה בשיתוף תחנת משטרת העיירות, שהפיצה את ההזמנות לחקירה.
בנוסף לנחקרים אלה, הוזמנו שני סרבנים לחקירה במשרדי חקירות מס הכנסה בירושלים, וחקירתם של שניים נוספים בוטלה בגין הסרת המחדל.
בין הנחקרים היו חמישה בעלי מניות בחברות שניהלו פעילות עסקית ענפה. ניידת משטרה עם עובדי רשות המסים הגיעה לביתם והם עוכבו לחקירה. בעלי המניות הודו כי לא הגישו את הדו"חות תוך הסבר כי "זו אחריותו של רואה החשבון, וחשבנו שהוא כבר הגיש את הדו"חות".
לצד מבצע החקירות ערך צוות של רשות המסים, בליווי שוטרים, ביקורות אקראיות ביישובים שונים בפזורה הבדואית. מרבית העסקים נסגרו מיד עם הזדהותם של העובדים בעסק הראשון. ברשות המסים ציינו כי בימים הקרובים ייערכו ביקורות נוספות בעסקים שנסגרו.
באחד הסופרמרקטים שנבדקו נמצא מלאי גדול מאוד של סחורות. מדובר בבעל סופרמרקט אשר היו לו חובות מס שנקבעו בהסכם ולא שולמו, וכמו כן הוא לא הגיש דו"חות על פעילותו העסקית בשנות המס 2008 ו־2009. בעל הסופרמרקט נלקח על ידי השוטרים לתחנה, ונחקר בגין אי הגשת הדו"חות. בו במקום נגבה ממנו מלוא החוב.
שכנו של בעל הסופרמרקט, שהינו בעל מוסך, שמע על נוכחות עובדי רשות המסים באזור והתייצב ביוזמתו במשרד השומה בבאר שבע כדי להסדיר את חובו באופן מיידי. בכך הוא חסך מעצמו את הביקור של עובדי רשות המסים במוסך.
פקיד שומה באר שבע, שלמה אוחיון, אמר בסיום המבצע כי כבר בחודש הקרוב ייערך מבצע נוסף לאכיפת הגשת דו"חות ברהט בשיתוף המשטרה. לדבריו, אינטנסיביות ותכיפות המבצעים מבטאת מחד את הנחישות בהגברת ההרתעה בקרב ציבור הסרבנים, ומאידך, את העלייה ברמת הציות. ‏