הוועדה לתכנון ולבנייה של עיריית באר שבע אישרה בקשה להציב מכולות ניידות שיישמשו למגורי פועלים זרים באזור מתחם 'ביג'. עם זאת, בשטח שעליו אמורים להציב את המכולות כבר מתגוררים עובדים זרים, שלטענת חלק מחברי הוועדה משתכנים ללא אישורים.
"זה נראה כמו שוק עבדים. אנחנו עוברים על החוק", אמר חבר מועצת עיריית באר שבע, זכריה אוהב שלום, במסגרת ישיבה של הוועדה לתכנון ולבנייה. "ביקרתי במקום, ויש שם הרבה עובדים זרים. אנחנו עוד לא אישרנו את המגורים שלהם, אבל הם כבר נמצאים שם".
הוועדה דנה, כאמור, בבקשה להציב מכולות ניידות למגורים ואחסנה, תוך בקשה לאישור לשימוש חורג בשטח שמיועד לתעשייה לטובת מגורים.
על פי נתונים שנמסרו בוועדה, במתחם המדובר מתגוררים כ־130 פועלים זרים, למרות שלא קיימים אישורים רלוונטיים להשתכנותם של העובדים.
נציגת משרד הבריאות שנכחה בדיון של הוועדה לתכנון ולבנייה אמרה כי במתכונת הקיימת לא יינתן אישור להצבת המכולות למגורים.
אוהב שלום ביקר באופן חריף את התנהלות העיריה בנושא. "מי צריך לתת את הדין?", שאל. "אני דורש לטפל בנושא ולא לעשות איפה ואיפה".
למרות הטענות שהועלו, אישרו בסופו של דבר חברי הוועדה תוספת של מכולות ניידות לפועלים הזרים לתקופה של 16 חודשים. יחד עם זאת, נאמר כי האישור כפוף לתנאים ולדרישות של הגורמים הרלוונטיים כמו קבלת חוות דעת של משרד הבריאות, קבלת חוות דעת של איגוד ערים לשירותי כבאות וכדומה.