פרס האגודה הגאוגרפית לשנת 2010 הוענק לאחרונה למרכז הנגב לפיתוח אזורי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. זאת בזכות פעילותו הרבה בנושאי פיתוח הנגב והעלאת המודעות לנושא.
הפרס הוענק לראש המרכז ולמייסדו, פרופ' יהודה גרדוס ולרכז הפרויקטים של המרכז, רועי נוריאל, בכנס של האגודה. הכנס התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, במעמד ראש העיר, ניר ברקת, ונשיא האגודה הגיאוגרפית, פרופ' מיכאל סופר.
מרכז הנגב לפיתוח אזורי נמצא במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. זהו מרכז אקדמי בין תחומי יישומי, שמטרתו חקר הפיתוח האזורי, קידום יוזמות ועיצוב מדיניות לפיתוח חברתי, כלכלי וסביבתי עם דגש על אזור הנגב.
"מאז נוסד, בשנת 1993, על ידי פרופ' יהודה גרדוס", נאמר בנימוקי הענקת הפרס, "הפך המרכז לכתובת מרכזית למתכננים, מקבלי החלטות, אנשי עסקים וחוקרים המחפשים מידע מקצועי עדכני על האזור. לפעילותם של חברי המרכז ולפרסומיו ישנה השפעה חשובה על עיצוב המדיניות של פיתוח הדרום, ובעיקר על פיתוח מטרופולין באר שבע".
לטענתם "המרכז הינו ייחודי בישראל, ומהווה דוגמא מוצלחת למרכז מחקרי באזורי פריפריה. בדגם זה הוקמו מרכזים דומים העוסקים בפיתוח אזורי בצפון קנדה. המרכז תורם להעלאת המודעות האזורית, מטיף לפיתוח כוללני של הנגב ומתנגד לפיתוח הפונקציונאלי הקיים".
על כל אלה, בחרה האגודה הגיאוגרפית הישראלית להעניק למרכז הנגב לפיתוח אזורי את פרס האגודה לשנת 2010, עבור תרומה ייחודית ורבת השנים לפיתוח ולקידום הגיאוגרפיה בישראל.