ראשי הרשויות בנגב חזרו לאחרונה מרוצים מדיון שהתקיים בוועדת הכספים של הכנסת בנושא חוק עידוד השקעות הון. הסיבה: יו"ר הוועדה, משה גפני, הבהיר לנציגי משרד האוצר כי "ועדת הכספים תומכת בדרישתו של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', להגדלה דרמטית של הפערים במס החברות שבין המרכז לפריפריה. אם עמדתכם לא תשתנה - נצביע נגד".
בדיוני ועדת הכספים של הכנסת, שנערכו בכפר המכביה, עלה חוק עידוד השקעות הון, ובמסגרתו הטבות המס לחברות והפערים שבין מרכז לפריפריה.
יו"ר פורום ראשי הרשויות בנגב, רוביק דנילוביץ', דרש שלא לקבל את הצעת האוצר, שקובעת כי יש להפחית את מס החברות למשקיעים בנגב לשמונה אחוזים מול 12 אחוז שיינתנו למשקיעים במרכז. דנילוביץ' הציע להגדיל את הפערים בין המרכז לפריפריה באופן משמעותי, תוך מתן עדיפות ברורה למפעלים ולחברות שיגיעו לפריפריה.
דנילוביץ' הציע להשאיר 12 אחוז למרכז ולהוריד לארבעה אחוזים את המיסוי בפריפריה. בנוסף לכך, ביקש ראש עיריית באר שבע לייצר מסלול ייחודי נפרד לחברות היי־טק שיגיעו לנגב ולגליל.
"לא יתכן שתתנו את ידכם לפערים שכאלה", אמר דנילוביץ' לחברי ועדת הכספים. "הם לא מבטאים שינוי בסדרי העדיפויות, ובעצם מנציחים את המצב כפי שהוא היום לעידוד התעסוקה במרכז הארץ. אם רוצים למשוך מפעלים וחברות לפריפריה - חייבים להציע להם סל ייחודי ואטרקטיבי, שיקטין את הסיכון שלהם, שבא לידי ביטוי בריחוק הגיאוגרפי והפיננסי והעלויות התחבורתיות הכבדות".
בוועדת הכספים היתה תמימות דעים בנושא, ובזה אחר זה הצטרפו חברי הכנסת לעמדתו של ראש עיריית באר שבע. גם מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, אמר שמשרדו אינו מסכים עם עמדת משרד האוצר בנושא זה.
יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, סיכם את הנושא ואמר לאנשי משרד האוצר: "הוועדה מצטרפת לדרישתו של ראש עיריית באר שבע. אתם חייבים לשנות את הסעיף הזה בחוק באופן דרמטי, אחרת לא נצביע בעדו. לא יתכן שאלה יהיו הפערים בין מרכז לפריפריה, מכיוון שאין כאן שום עידוד ליישובים הרחוקים".