היפוך תפקידים. מנהל אגף איכות הסביבה לשעבר בעירייתבאר שבע, איציק הלמן, הטיל עיקול בסכום של כ־750 אלף שקל על חשבונות הבנק של העיריה ועל כספים שהרשות המקומית זכאית לקבל מגורמים שונים. הסיבה: העיריה טרם שילמה להלמן כ־260 אלף פיצויי פיטורין בהתאם לפסיקת בית הדין לענייני עבודה.
העיקולים בוצעו לאחר שהעיריה סירבה לשלם להלמן את הכסף. זאת בטענה שהוא עשוי להיות זה שיהיה חייב להחזיר כסף לעיריה, בהתאם לפנייה של הממונה על השכר במשרד האוצר.
כיוון שהעיריה לא הגישה ערעור בנוגע לפסק דין שקבע שמגיע להלמן פיצוי, העיריה מחויבת לשלם להלמן את הכסף שפסק בית המשפט. רק לאחר מכן ביכולתה לתבוע ממנו כספים ששולמו לו לכאורה בניגוד לתקנות, כפי שסבור הממונה על השכר במשרד האוצר.
כפי שנחשף ב'ידיעות הנגב' ופורסם ב-mynet לפני כשבועיים, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, אילן לוין, הורה לעיריה לתבוע מהלמן את כל הסכומים ששולמו לו בניגוד לחוק לכאורה. זאת כיוון שלטענתו הלמן קיבל משכורת בכירים בניגוד לתקנות לכאורה.
במכתב ששלח הממונה על השכר לעיריה מצוין כי ההפרשים שעל העיריה לתבוע הינם בגין שכרו של הלמן כפי ששולם לו בפועל החל מחודש אפריל 1999 לבין השכר שהוא היה צריך לקבל בהתאם לדרגתו. על פי הערכה של גורם בכיר בעיריה, מדובר במאות אלפי שקלים.
הלמן לא התרגש מהמכתב של הממונה על השכר. באמצעות עורך דינו, פיני ברזילי, הטיל הלמן עיקול על כמה חשבונות של העיריה על ידי לשכת ההוצאה לפועל. העיקולים בוצעו לאחר שחשבונות העיריה נבדקו, ונמצאה יתרה שאפשר לעקל. היו חשבונות של העיריה שבהם נמצאה יתרה שלילית (מינוס), כך שלא היה מה לעקל.
הלמן עיקל בסך הכל כ־750 אלף שקל מחשבונות העיריה בארבעה בנקים: הפועלים, לאומי, דיסקונט ומזרחי. בנוסף לכך, הלמן עיקל כספים שמגיעים לעיריה מגופים שונים, כעיקול צד ג'. כך עוקלו כספים שמגיעים לעיריה מחברת 'כיוונים', מתאגיד המים 'מי שבע' וממשרד החינוך.
עו"ד ברזילי ביקש להדגיש כי "בקשות לבית הדין לעבודה לצו מניעה כנגד ביצוע פסק הדין של העיקולים נדחו גם על ידי ההוצאה לפועל וגם על ידי בית הדין האזורי לעבודה".
מהעיריה נמסר בתגובה: "לאור העובדה שהממונה על השכר במשרד האוצר הגיע למסקנה שמר הלמן חייב לעיריה סך של כ־1.5 מליון שקל בגין חריגות שכר, הגישה העיריה תביעה נגדו. מר הלמן הגיש בקשה להוצאה לפועל למימוש פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה, ובהתאם להליכים המקובלים בהוצאה לפועל הוטלו עיקולים על כספי העיריה על סך כ־217 אלף שקל.
העיריה ביקשה להשהות את הליכי ההוצאה לפועל. העיריה מאמינה כי תביעתה כנגד מר הלמן תתקבל, ובסופו של דבר הוא ישיב את כל הכספים שקיבל כחריגת שכר. עם זאת, אם תידחה בסופו של דבר בקשת העיריה להשהיית הליכי ההוצאה לפועל, תפעל העיריה בהתאם לפסק הדין האזורי ותשלם למר הלמן את הפיצויים בהם חויבה".