בית המשפט העליון דחה באחרונה את הערעור שהגיש בעל אולמות שמחה בבאר שבע על עונש שנגזר עליו בגין עבירות מס. בכך השאיר על כנו את העונש שגזר עליו בית המשפט המחוזי בבאר שבע.
נגד חברה פרטית המנהלת אולמות שמחה ונגד מנהלה/בעליה הוגשו בעבר שלושה כתבי אישום מטעם רשות המסים. שני כתבי האישום כללו יחד 22 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ במועד, לתקופות שבין חודש ספטמבר 2000 לבין חודש אוקטובר 2004.
כתב אישום נוסף מייחס לחברה ולמנהלה ביצוע 23 עבירות של אי תשלום מס שנוכה במקור בסך של 271,638 שקל, ועבירה של אי הגשת דו"ח במועד על הכנסות החברה לשנת 2003.
כמו כן, לנאשם יוחסה עבירה של אי הגשת דו"ח במועד על הכנסותיו לשנת המס 2003.
בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע את הנאשמים לאחר הודאתם, והשית עליהם את העונשים הבאים: 120 אלף שקל קנס לחברה, שישה חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות למנהל החברה וקנס בסך 50,000 שקל.
המדינה ערערה על קולת העונש. בחודש מאי השנה קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור, וקבע כי הנאשם יירצה מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח למשך שמונה חודשים, כאשר יתר רכיבי פסק הדין נשארו על כנם. הנאשם ערער לבית משפט העליון, אך ערעורו נדחה.
עם זאת, בית המשפט המחוזי הורה על דחיית מועד ריצוי עונש המאסר לתאריך 23.8.10.