חבר מועצת עיריית באר שבע, רחמים פיניש, הגיש את התפטרותו מחברותו במועצה. זאת לאחר שמשרד החינוך מצא ניגוד עניינים בכך שהוא משמש מחד כמנהל בית ספר, ומאידך, חבר מועצה. את מקומו של פיניש במועצה יתפוס הבא ברשימת 'אור לחינוך', גדי מזוז.
הטענה לניגוד העניינים התפרסמה לראשונה ב'ידיעות הנגב', ימים אחדים לאחר שהעניין הועבר למשרד המשפטים, שקבע כי אכן יש ניגוד עניינים.
גורמים בעיריה סיפרו כי לפיניש נגרם עוול גדול, כיוון שמלכתחילה הודיע כי לא ישתתף בדיונים ובהחלטות הקשורים למערכת החינוך.
מקורביו גם הזכירו כי בכמה רשויות בארץ ישנם נבחרי ציבור שנמצאים באותה סיטואציה, אולם הם לא נדרשו להתפטר מחברותם במועצה.
במכתב ששלח בשבוע שעבר פיניש לראש העיריה, רוביק דנילוביץ', כתב על החלטתו לרוץ למועצת העיריה מטעם רשימת 'טוב לחינוך', למרות שנאמר לו כי הוא עשוי להיות בניגוד עניינים.
"כבר ישנם תקדימים של חברי מועצה בעירנו ובמקומות אחרים ששימשו ומשמשים עדיין מנהלים מטעם החינוך המוכר שאינו רשמי", כתב פיניש לראש העיריה. "אין שום סיבה להפלות בין מנהלים מסקטור אחד לסקטור אחר. בעידן של היום, תפקיד המנהל כל כך מוגדר, ואינו מאפשר גלישת תקציבים ללא פיקוח וללא שקיפות, כך שאיני מוצא שום מקום למנוע ממני לשמש בשני התפקידים".
את הטיעונים הללו הסביר פיניש בעבר גם למנכ"ל משרד הפנים לשעבר, אריה בר, שאישר לו לשמש בשני התפקידים. עם זאת, במשרד החינוך סברו אחרת, ופנו לוועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים כדי לבדוק את הנושא.
תשובת משרד הפנים התעכבה במשך מספר חודשים, אולם בסופו של דבר קבעו במשרד שלדעתם קיים חשש לניגוד עניינים.
באמצעות עו"ד עמרם מליץ, שהתנדב לשכנע שאין שום חשש כזה, ניסה פיניש לשנות את רוע הגזירה, אך ללא הועיל.
"לפני שבועיים פנו אלי, בעקבות הכתבה בעיתון 'ידיעות הנגב', ממשרד עו"ד כרמל ויורם מזוז בהצעה לבדוק האם ניתן להגיש עתירה בנוגע למה שנראה כמו היעדר שוויוניות ביני לבין מנהלים אחרים", סיפר פיניש. "אולם עקב חוסר התמיכה וחוסר ההבנה של משרד החינוך בצורך שגם אנו נחנך לתרום לקהילה שבה אנו חיים - אני נאלץ בלית ברירה לפרוש מחברותי במועצת העיר באופן מיידי".
פיניש טוען כי עקב לחץ מאוד מסיבי של נציבות שירות המדינה, אין ביכולתו להגיש את העתירה, כפי שסברו עו"ד כרמל ויורם מזוז.