הבחירות המקומיות שיערכו מחר (שלישי) מביאות עמן רוחות של שינוי בחברה הבדואית בנגב, ובעיקר בקרב הצעירים בעדה הבדואית. חברי "כוכבי המדבר", צעירים המבקשים להביא לשינוי בחברה הבדואית, יצאו בקריאה יוצאת דופן.
קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: מאיר אזולאיקלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: מאיר אזולאי
קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: מאיר אזולאי
(קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: מאיר אזולאי)
"אחיי ואחיותיי הבוחרים בנגב היקר לליבנו", פנו הצעירים לבני המגזר בנגב, "אתם תקבעו על ידי ההצבעה שלכם את פני העתיד שמתכתב עם המצפון שלכם. הצביעו עבור מי שמייצג אתכם ברשות המקומית מתוך מודעות והכרה. בואו לקיים את הצדק עבור עצמנו ועבור הקהילה שלנו בהחלטתכם זו, שהינה החלטה חשובה וגורלית. אל תבזבזו את קולכם. תנו אותו למי שמגיע לו. תצביע מתוך רצון חופשי ומצפון ער".
בנוסף לקריאה להצבעה על פי צו המצפון ולא על פי השתייכות משפחתית, צעירי "כוכב המדבר" רואים חשיבות בקידום נושאים וערכים מגוונים. אחד הצעירים, קוסאי אלעמור, מסביר: "למרות שהנשים בנגב השתלבו בתפקידים עסקיים וניהוליים, הן עדיין לא שותפו כמעט כלל בהנהגה הפוליטית במועצות המקומיות, אנו קוראים לשלב את הנשים בעמדות מפתח בפוליטיקה המקומית ושתהינה שותפות מלאות בהנהגה".
מצטרף לדבריו גם אימן שאפעי: "יש גם צעירים רבים בעלי כישורים מנהיגותיים שלא מגיעים לתפקידי מפתח בחברה הבדואית, בגלל שיקולים משפחתיים ובחירה שבטית. עד היום המועמדים לא נתנו במה לדור הצעיר ולא שיתפו אותם בהובלת היישובים הבדואים".
"המכתב", אומר סאמי אשווי, חבר נוסף החתום על הקריאה, "הוא קול שבא מצעירי רשת הבוגרים 'כוכבי המדבר' ממגוון שבטים בנגב, שאנו קוראים דרכו לבוחרים - שהבחירה שלהם במועמד תסתמך על כישוריו ואיכותו והתאמתו של המועמד לתפקיד ולא תנבע משיקולים שבטיים משפחתיים".
קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: חיים הורנשטייןקלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: חיים הורנשטיין
קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: חיים הורנשטיין
(קלפי, בחירות, הצבעה, מגזר בדואי, רהט. צילום: חיים הורנשטיין)
המכתב המלא:
"צעירי כוכבי המדבר, אמנת הבחירות לרשויות המקומיות, 2018. עם התקרבות הבחירות לרשויות המקומיות בארץ ובאזור הנגב, ומתוך אמונה כי הבחירות הן הזדמנות אמתית להבעת דעה, ובהיותן מעין בית ספר ללימודי הדמוקרטיה, ומתוך שמירת האינטרסים האמתיים של הקהילה ושל היישובים שלנו, וכדי לחזק את יסודות החירות והצדק החברתי, החלטנו, אנחנו צעירי כוכבי המדבר לפנות לקהילה שלנו במסרים הבאים:
א. קולי וקולך הם שליחות ואחריות, לכן, אנחנו נצביע עבור המועמד המתאים בעל הניסיון, הכישורים, המיומנויות, המקצועיות, המוניטין והמהימנות המוכחים. ב. לא נצביע עבור המועמד על בסיס קרבה משפחתית או קנאות שבטית. הצבעתנו תהיה מבוססת על העיקרון - האיש הנכון במקום הנכון. ג. אנחנו נצביע עבור מי שמאמץ תכנית שלמה לבחירות, ומציג חזון עתידי בתובנה במטרה לשרת את הקהילה וכדי לקדם אותה ולשמר את הפוטנציאל שלה. ד. אנחנו נצביע עבור מי שקורא לקיים בחירות הוגנות, נקיות ושקופות, ולמי שמתחייב ליישם את זה הלכה למעשה, בהצהרותיו ובמעשיו כאחד. ה. אנחנו נצביע עבור המועמד שיוכיח מהימנות ויושרה, וירים את דגל האחריות והצדק באופן מתמיד".
"אחי הבוחר / אחותי הבוחרת בנגב היקר ללבנו - אתם חלק אינטגראלי מקהילה זו. מלאו את התפקיד שלכם ואת זכותכם ברוח זו. תקבעו על ידי ההצבעה שלכם את פני העתיד שמתכתב עם המצפון שלכם. תצביעו עבור מי שמייצג אותכם ברשות המקומית מתוך מודעות והכרה. בואו לקיים את הצדק עבור עצמנו ועבור הקהילה שלנו בהחלטתכם זו, שהינה החלטה חשובה וגורלית".
"הקול שלך מהווה אחריות, אל תבזבז אותו. תן את קולך למי שמגיע לו. תצביע מתוך רצון חופשי ומצפון ער. הקול שלך חשוב. אל תצביע למי שרוצה לקבל את הקול שלך, תן אותו רק למי שאתה רוצה".