עיכוב בבחירת הזוכה בהקמת ותפעול פרויקט קריית המודיעין באתר ליקית. ביום שלישי שיגר ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון ויו"ר ועדת המכרזים, תא"ל (מיל.) איציק כהן, מכתב לקבוצות המתמודדות במכרז קריית המודיעין בדבר דחיית מועד ההכרזה על הזוכה במכרז האמור בחודשיים.
השטח בו אמורה לקום קריית המודיעיןהשטח בו אמורה לקום קריית המודיעין
השטח בו אמורה לקום קריית המודיעין
(צילום: הרצל יוסף)
בימים אל עוסקים הצוותים המקצועיים בבדיקת ההצעות שהוגשו למכרז, אך נוכח המצב בו נתונה המדינה בשל משבר הקורונה ואי הוודאות הנלווית לו הוחלט במשרד הביטחון להמתין חודשיים עם ההכרזה על הזוכה במכרז.
במכתבו לקבוצות המתמודדות ציין תא"ל (מיל.) כהן, כי "ההחלטה היא במטרה לנהל את ההליך בתנאי ודאות ולאפשר עמידה בלוח הזמנים התובעני של פרויקט בסדר גודל כזה. קריית המודיעין היא פרויקט לאומי של מדינת ישראל ופרויקט מרכזי של מערכת הביטחון. אנו סבורים שבשל חשיבותו, מורכבותו והיקפו יש להתחיל בו עם תום משבר נגיף הקורונה והתבהרות המצב במשק. משרד הביטחון ימשיך לחתור להשלמת ההליך המכרזי מוקדם ככל הניתן בנסיבות הנוכחיות".